Handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs

09 juni 2021

Steeds meer professionals die nu niet in het voortgezet onderwijs werken, tonen interesse in een loopbaan voor de klas. Goed nieuws, gezien het in veel regio’s oplopende lerarentekort in de tekortvakken. Voion heeft een handreiking ontwikkeld waarin praktische informatie is opgenomen voor het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject.

Voion publiceert voor bestuurders, HRM-medewerkers, schoolleiders en schoolteams die actief aan de slag willen gaan met zij-instroom, de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van een handig stappenplan (gebaseerd op de verzamelde praktijkverhalen, gesprekken met scholen en zij-instromers) loodsen we u op hoofdlijnen in zes stappen door het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Te beginnen met het ontwikkelen van een visie op zi-jinstroom tot en met de uiteindelijke evaluatie en borging.

Reguliere instroom onvoldoende

De reguliere instroom aan de lerarenopleidingen voorziet niet meer voldoende in de nodige leraren voor de scholen. Steeds meer besturen en scholen in het voortgezet onderwijs kiezen juist bewust voor zij-instroom als oplossing voor de oplopende lerarentekorten, om zo de ervaring uit de praktijk en vernieuwing in de lessen te stimuleren. Hun tips en ervaringen vormen de basis van deze handreiking.

Gemiddeld wordt 0,8% van het aantal lessen in het vo gegeven door zij-instromers. Voor een aantal tekortvakken ligt dit percentage hoger: 2,7% van de lessen natuurkunde en 2,0% van de lessen scheikunde bijvoorbeeld. Het aantal aankomende leraren dat de Zij-instroom-in-Beroep-subsidie (ZiB) aanvraagt, blijft stabiel laag in vergelijking met het po en mbo. Het aantal aanvragen voor de ZiB-subsidie blijft in het vo steken rond de 200 aanvragen per jaar. Vergeleken met meer dan 800 aanvragen in 2019 in het po en meer dan 700 aanvragen in het mbo.

Praktijkervaring en diversere lerarenteams

Niet alleen het lerarentekort is een aanleiding om zij-instromers aan te stellen. Zij-instromers uit andere sectoren brengen praktijkervaring de school in en dragen bij aan divers samengestelde lerarenteams. Dit zorgt voor interessante lessen voor leerlingen en ook bijvoorbeeld in het vmbo voor goede beroepsbeeldvorming. Daarnaast wordt ervaren dat zij-instromers met een frisse blik naar de onderwijsorganisatie kijken. Zij-instromers kunnen het onderwijs in de vo-sector dus versterken. Door ook zij-instromers aan te nemen wanneer de nood minder hoog is, biedt dit ruimte om hen goed op te leiden voor de school, het bestuur of de regio.