‘Heb oog voor risico’s en kwetsbaarheden voor elke leerling afzonderlijk’

09 november 2021

Onderwijsprofessionals zullen waakzaam moeten zijn en blijven voor sociaal emotionele gevolgen van de coronacrisis want er zijn relatief grote verschillen tussen leerlingen. Alle kinderen hebben de crisis meegemaakt, maar hoe ze dit op konden vangen verschilt sterk. ‘Heb vooral oog voor risico’s en kwetsbaarheden voor elke leerling afzonderlijk, en signaleer en bespreek dit vroegtijdig.’ Die aanbeveling doet het Onderwijs-OMT in zijn meest recente advies.

Het Onderwijs OMT heeft gekeken naar het onderzoek dat er op dit moment is op het gebied van sociaal emotionele gevolgen van de coronacrisis. Op de korte en middellange termijn lijken de sociaal-emotionele gevolgen voor de meeste kinderen en jeugdigen in Nederland mee te vallen (op lange termijn effecten is logischerwijs nog geen zicht). Deze constatering is volgens het adviesorgaan echter geen reden om achterover te leunen. ‘Het gaat hier over het gemiddelde, en achter dit gemiddelde kan ernstigere problematiek schuilgaan voor bepaalde kwetsbare groepen.’ Zo maakt het bijvoorbeeld veel uit hoe de crisis in de gezinssituatie geïncasseerd is.

De aanbeveling aan scholen en onderwijsprofessionals is daarom om oog te hebben en houden voor risico’s en kwetsbaarheden voor elke leerling afzonderlijk, en dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk te signaleren en te bespreken. ‘Weeg bij de besluitvorming omtrent extra ondersteuning ook de gezinssituatie en de steun uit de directe omgeving mee, voor zover als mogelijk.’

Deel één van tweeluik

Het verschenen advies is het eerste deel van een tweeluik. In een tweede deel dat binnenkort verschijnt gaan de wetenschappers in op mogelijke oplossingen die er zijn om de gevolgen aan te pakken: Wat is de sociale functie van het onderwijs, welke interventies zijn geschikt voor de verschillende risicogroepen, welke partijen zijn daarbij nodig, en welke instrumenten zijn er om de effecten van interventies te monitoren?