Henk Hagoort benoemd als nieuwe voorzitter VO-raad

24 november 2021

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft Henk Hagoort (56 jr.) benoemd als voorzitter van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Hagoort is de opvolger van Paul Rosenmöller, die per 1 december a.s. aftreedt wegens het bereiken van de statutair bepaalde bestuurstermijn. Hein van Asseldonk neemt tot het aantreden van de nieuwe voorzitter, per 1 februari 2022, de rol van voorzitter ad interim op zich.

Met Henk Hagoort krijgt de VO-raad een voorzitter die een sterke verbondenheid toont met de publieke sector en het onderwijs in het bijzonder. Als oorspronkelijk en strategisch denker is hij in staat samen met de scholen een heldere koers uit te zetten en vindingrijk in te spelen op de veranderende omstandigheden waarbinnen het voortgezet onderwijs functioneert. Hagoort: ‘Ik ben zeer gemotiveerd om samen met de scholen vanuit de sterke basis die er ligt het voortgezet onderwijs in Nederland door te ontwikkelen. Om pal te staan voor de belangen van het voortgezet onderwijs, ook in de Haagse heksenketel. En om de vereniging VO-raad als een lerend netwerk verder te versterken.’

Henk Hagoort is sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim, waar hij een innovatieve koers heeft uitgezet voor een brede hogeschool gericht op gepersonaliseerd en studentgedreven onderwijs. Hij is tevens vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH). Vanuit die rol heeft hij regulier contact met andere onderwijssectoren, het ministerie van OCW en maatschappelijke organisaties en was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de Toekomst van ons Onderwijs, een pleidooi van de gezamenlijke onderwijssector, van kinderopvang tot universiteiten, voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs. Van 2008 tot 2016 was Hagoort voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarvoor werkte hij als directeur en als MT-lid van de Evangelische Omroep. Hij begon zijn loopbaan, na afronding van zijn doctoraal Middeleeuwse Geschiedenis, als docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en lerarenopleidingen in Amersfoort en Gouda.

Afscheid Paul Rosenmöller

De Algemene Ledenvergadering, die vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvond, stond ook kort stil bij het vertrek van Paul Rosenmöller, na acht jaar (twee termijnen) voorzitterschap. Inge Sterenborg, lid van het Algemeen Bestuur, dankte Paul voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en prees hem voor zijn transparante en verbindende bestuursstijl. ‘Door jouw initiatief zijn vele partijen, waaronder de andere sectororganisaties, rond de tafel gegaan en hebben samen een visie  op de toekomst van het onderwijs opgesteld. (…) Elementen hiervan zien we al duidelijk in ontwikkeling. Zo is er de afgelopen jaren veel meer aandacht voor maatwerk en kansengelijkheid.’ 

Het officiële afscheid, dat voor woensdag 24 november gepland stond, kon helaas vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Het streven is in januari uitgebreider aandacht te besteden aan het vertrek van Paul Rosenmöller.

(Her)benoemingen Algemeen Bestuur

De Algemene Ledenvergadering stemde in met de volgende (her)benoemingen:

  • Annet Kil, voorzitter College van Bestuur Gooise Scholen Federatie, Hilversum, treedt toe tot het Algemeen Bestuur van de VO-raad. 
  • Frank de Wit, voorzitter College van Bestuur Stichting Scala en Coenecoop College, Alphen aan den Rijn, is benoemd voor een tweede termijn als lid van het Algemeen Bestuur.
     

(Her)benoemingen LAR

De volgende leden zijn (her)benoemd voor de Ledenadviesraad (LAR): 

  • Ilse van Eekelen, voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel treedt toe tot de LAR.
  • Wim Hoetmer, voorzitter College van Bestuur Veluwse Onderwijsgroep (Apeldoorn), is benoemd voor een tweede termijn;
  • Erwin Lutteke, rector/bestuurder Isendoorn College (Zutphen), is benoemd voor een tweede termijn;
  • Paul Slegers, lid College van Bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg (Roermond) is benoemd voor een tweede termijn.