Henk Hagoort voorgedragen als nieuwe voorzitter VO-raad

15 november 2021

Het algemeen bestuur van de VO-raad draagt Henk Hagoort (56 jr.) voor als de nieuwe voorzitter van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad besluit hierover op 25 november. Hagoort is de beoogde opvolger van Paul Rosenmöller, die per 1 december a.s. aftreedt wegens het bereiken van de statutair bepaalde bestuurstermijn. Hein van Asseldonk (vicevoorzitter) neemt tot het aantreden van de nieuwe voorzitter de rol van voorzitter ad interim op zich.

Henk Hagoort is sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim, waar hij een innovatieve koers heeft uitgezet voor een brede hogeschool gericht op gepersonaliseerd en studentgedreven onderwijs. Hij is tevens vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH). Vanuit die rol heeft hij regulier contact met andere onderwijssectoren, het ministerie van OCW en maatschappelijke organisaties en was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de Toekomst van ons Onderwijs, een pleidooi van de gezamenlijke onderwijssector - van kinderopvang tot universiteiten - voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs. Van 2008 tot 2016 was Hagoort voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarvoor werkte hij als directeur en als MT-lid van de Evangelische Omroep. Hij begon zijn loopbaan, na afronding van zijn doctoraal Middeleeuwse Geschiedenis, als docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en lerarenopleidingen in Amersfoort en Gouda.

Met Henk Hagoort kandideert de VO-raad een voorzitter die een sterke verbondenheid toont met de publieke sector en het onderwijs in het bijzonder. Als oorspronkelijk en strategisch denker is hij in staat samen met de scholen een heldere koers uit te zetten en vindingrijk in te spelen op de veranderende omstandigheden waarbinnen het voortgezet onderwijs functioneert.