Herinspecties Inspectie SZW van psychosociale arbeidsbelasting

10 januari 2019

De Inspectie SZW voert het hele jaar 2019 herinspecties uit bij onderwijsorganisaties waar in 2017 of 2018 overtredingen zijn geconstateerd. Deze inspecties vallen onder het programma Psychosociale Arbeidsbelasting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspecteur neemt contact op met de onderwijsorganisaties na het verstrijken van de termijn uit de handhavingsbrief die een school ontving in 2017 of 2018. De organisaties die een bezoek kunnen verwachten, krijgen over de aankomende herinspecties een brief.