Herziening Katern 5 gelanceerd op VO-congres: Samen leren in netwerken

11 april 2024

Vandaag lanceerden de PO-academie en VO-academie, op het VO-congres, een nieuwe versie van het katern ‘Samen leren in netwerken. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders’. Marc Mittelmeyer (bestuursvoorzitter CVO) ontving uit handen van Marijne Tesser (PO-raad) en Eva van Cooten (VO-academie) een exemplaar van het nieuwe katern. De oorspronkelijke publicatie (2015) was vooral een beschrijving van bestaande netwerken met theorie.mIn deze herziening focussen we vooral op de theorie en kennis die we hebben over leernetwerken.

 

Om nog beter te worden in ons vak hebben we elkaar nodig. Of je nu leerkracht op een basisschool bent, docent Nederlands, directeur of bestuurder. We kunnen elkaar helpen bij vragen, coachen in de praktijk en elkaar inspireren over nieuwe methoden en technieken. Het is daarom niet vreemd dat in het onderwijs leernetwerken een steeds belangrijker vorm zijn om je te professionaliseren, om een onderwijsvraag op te pakken of om de samenwerking binnen of buiten een school gestalte te geven.  

Daarom zijn de PO- en VO-academie blij dat dit katern er is. Het biedt kennis, inzichten en ervaringen over leernetwerken. Het geeft ook een overzicht van de soorten leernetwerken. En, niet onbelangrijk, het doel van een netwerk staat centraal. Net zoals je een schoolvisie ontwikkelt voordat je je onderwijs verder inricht, is het belangrijk stil te staan bij deze vragen voor je een leernetwerk start: Waarom wil je een netwerk oprichten? En wat moet het opleveren, voor de deelnemers, voor de school en voor de leerlingen? 
 

Leeswijzer 

In dit katern, dat bestaat uit zes hoofdstukken, reflecteren we eerst op wat de meerwaarde is van een leernetwerk en waarom schoolleiders, bestuurders e.a. onderwijsprofessionals (zoals beleidsmedewerkers) graag leren in leernetwerken. Nadat de randvoorwaarden voor een succesvol leernetwerk zijn behandeld, laten we zien hoe een leernetwerk in de praktijk werkt of kan werken. Daarna zoomen we in op de rol van de procesbegeleider en die van de leidinggevenden. We sluiten het nieuwe katern af met een hoofdstuk ‘Aan de slag’, waarin de inzichten uit interviews en de praktijk worden verbonden met de inhoud van de eerdere hoofdstukken.