Herziening katern 9 over begeleiding startende leraren, schoolleiders en bestuurders

11 oktober 2023

Vandaag lanceren de VO-academie en VO-raad de herziening van het 9e katern ‘Nieuwe inhouden, nieuwe netwerken, nieuwe perspectieven’ uit maart 2017. Waar de oorspronkelijke uitgave echter uitsluitend ging over de begeleiding van startende schoolleiders, staat in deze herziening de begeleiding van startende leraren, schoolleiders én bestuurders centraal. De lancering van dit aangepaste katern maak deel uit van de Week van de Starter. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor de begeleiding van starters in het voortgezet onderwijs.

De laatste jaren is de aandacht voor het vak van schoolleider en bestuurder toegenomen, waardoor ook de rol van starters steeds meer aandacht krijgt. Bevordering van een goede start in alle lagen in het onderwijs is een belangrijk nieuw thema, van beginnend leraar tot startend bestuurder. Dit katern zet de belangrijkste aspecten van programma’s voor de begeleiding van starters op een rij. Schoolleiders en bestuurders krijgen zo handvatten en ideeën over hoe zij startende professionals in hun school kunnen begeleiden.
 

Inhoud katern

In dit katern, dat bestaat uit zeven hoofdstukken, bekijken we eerst wat de meerwaarde is van een goede start en begeleiding van elke starter in de school en in een schoolbestuur. Vervolgens beschrijven we wie ‘de’ starter is en wat strategisch HRM en begeleiding precies inhouden. Daarna bekijken we in drie aparte hoofdstukken hoe begeleiding van leraren, schoolleiders en bestuurders vorm kan krijgen. In interviews tussen de hoofdstukken door geven onderwijsprofessionals en experts op het gebied van inwerken hun visie op inductieprogramma’s voor startende leraren en begeleiding van startende schoolleiders en bestuurders.
 

Meer informatie

Op www.vo-raad.nl is onder het thema ‘Begeleiding starters’ nog veel meer te vinden over de begeleiding van starters in het voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten, onderzoek en diverse publicaties. Ook organiseert de VO-academie elk jaar professionaliseringsactiviteiten die voor starters interessant zijn.