Het Nationaal Programma Onderwijs in 2022

31 januari 2022

In de nieuwe NPO-nieuwsbrief van het ministerie van OCW wordt ingegaan op een aantal belangrijke momenten rondom het Nationaal Programma Onderwijs de komende tijd. Van alle scholen wordt verwacht dat zij het eerste NPO-jaar evalueren en de ontwikkeling van hun leerlingen monitoren, om op basis daarvan waar nodig de aanpak bij te stellen voor het schooljaar 2022/2023. Verwacht wordt van scholen om dit in ieder geval in het voorjaar van 2022 te doen.

Update menukaart

Er komt een update van de menukaart met interventies. Vanaf 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Tot die tijd staat deze op de website van het NPO. Op Onderwijskennis.nl is in het verlengde van de menukaart nu al wel meer kennis beschikbaar over wat uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken gericht op leerachterstanden en welbevinden.

Financiële middelen 

OCW geeft aan op dit moment nog geen helderheid te kunnen bieden over de verdeling van middelen in het schooljaar 2022/2023. Rond half februari verwacht het ministerie daarover meer te kunnen zeggen. De VO-raad benadrukt dat scholen zo snel als mogelijk moeten weten over hoeveel extra middelen zij volgend schooljaar beschikken, om daar in hun planvorming rekening mee te kunnen houden. 

Schoolscan 

Vorig jaar hebben ongeveer 60 vo-scholen (met ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders) voor hun schoolscan gebruikgemaakt van ‘het Schoolscan project’, een onderzoekstool ontwikkeld bij Stichting OOK (Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit) in samenwerking met de Vereniging OMO en onderwijskundige Femke Geijsel. De resultaten bleken een goed beeld te geven van het welbevinden van leerlingen, leermotivatie en hun studievaardigheden (executief functies). Ook levert het instrument waardevolle signalen op voor oplopende vertragingen, groei (bijvoorbeeld beter kunnen plannen), en de aanpak van leraren daarbij. Op landelijk niveau worden deze gegevens de komende periode gebruikt om inzicht te krijgen in de doorwerking van de COVID-pandemie op het leren en de ontwikkeling van jongeren in het vo.
 
In 2022 is het (vanaf mei) opnieuw mogelijk om gebruik te maken van de vragenlijsten van het Schoolscan project. Iedere school kan meedoen, deelname aan de eerste afname in 2021 is niet voorwaardelijk. De vragenlijsten worden uitgezet en ingevuld via de School Enquête Tool (SET), de onderzoeksmodule van het digitale platform voor onderwijskwaliteit van eLoo. De Schoolscan-resultaten kunnen door de school worden geanalyseerd op het niveau van bestuur, school, vestiging, opleiding, leerjaar, klas en leerling. 

U kunt zich aanmelden via info@eloo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Math van Loo: 06-21825028. Zie voor meer informatie over Stichting OOK de website stichtingook.nl
 

OCW-nieuwsbrief over het NPO 
In januari heeft OCW een speciale nieuwsbrief rond het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders po/vo. De nieuwsbrief bevat ontwikkelingen, beleidsinformatie, praktische handvatten en relevante momenten en activiteiten rondom het NPO. Via npoonderwijs.nl kunt u zich abonneren en de laatste nieuwsbrief bekijken