Hoe weegt de inspectie examens op een hoger niveau?

12 januari 2017

De Onderwijsinspectie heeft bekend gemaakt op welke wijze de examens van leerlingen die een of meerdere vakken op een hoger niveau afleggen, kunnen meewegen in de onderwijsresultaten. Per afgelegd examen op een hoger niveau wordt er 1,5 punt opgeteld bij het behaalde cijfer.

Het betreft hier één van de vier indicatoren van het onderwijsresultatenmodel: de examencijfers. Dit is het gemiddeld cijfer van het centraal examen, inclusief de beroepsgerichte vakken vmbo, per schoolsoort.

Lees de uitleg van de Onderwijsinspectie over de weging van examens op een hoger niveau.

Er is sprake van een examen op hoger niveau als een leerling naast examens op het niveau van de eigen onderwijssoort één of meerdere vakken op een hoger niveau afsluit. Als een school leerlingen examen op een hoger niveau laat doen, kan de inspectie daarmee rekening houden bij het bepalen van het resultatenoordeel van de school. 

Herberekening op verzoek van school

Het verzoek tot herberekening kan worden gedaan tijdens een kwaliteitsonderzoek of een onderzoek in het kader van de Staat van het Onderwijs. De herberekening wordt door de inspectie op verzoek van de school ‘handmatig’ gedaan en telt mee in de totaalscore voor de school. Ze kan daarmee een (positieve) invloed hebben op het uiteindelijke en bijgestelde oordeel over de onderwijsresultaten. Het is niet mogelijk om de  aangepaste score ook weer te geven in de cijfers op het resultatenoverzicht. Het bijgestelde oordeel wordt vermeld en toegelicht in het inspectierapport naar aanleiding van het onderzoek.

Scholen die extra kansen geven ook waarderen in onderwijsresultaten

De VO-raad vindt het van belang dat scholen die leerlingen kansen geven om vakken op een hoger niveau te volgen, daarvoor ook gewaardeerd worden in hun onderwijsresultaten. Het ‘opplussen’ van het examencijfer is een logische stap omdat een leerling die bijvoorbeeld het vak Engels op vmbo-kader in plaats van vmbo-basisniveau doet, door de bank genomen een lager examencijfer zal behalen.