Hoe heeft uw school in coronatijd vormgegeven aan de samenwerking met ouders?

16 november 2021

Hoe heeft uw school tijdens de schoolgebouwsluitingen in coronatijd vormgegeven aan de samenwerking met ouders, en wat wilt u hiervan behouden voor de toekomst? De Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit doen hier momenteel onderzoek naar, en zoeken scholen die hun ervaringen willen delen via een korte vragenlijst. De resultaten – die u kunt inzien – kunnen aanknopingspunten bieden voor verdere schoolontwikkeling en -beleid op dit vlak.

Tijdens de periodes waarin de schoolgebouwen gesloten waren, werd duidelijk dat de thuisomgeving en de betrokkenheid van ouders een belangrijke rol speelden om het leren van leerlingen zo goed mogelijk door te laten lopen. Via een spoedsubsidie van ZonMw is nu een onderzoek uitgezet om meer zicht te krijgen op hoe scholen de samenwerking met ouders toen veerkrachtig vormgaven. Hieruit zijn interessante lessen te trekken voor de toekomst. 

Centrale onderzoeksvragen zijn: Hoe ziet de samenwerking tussen school en ouders eruit? Is er aanleiding geweest om extra in te zetten op samenwerking met ouders sinds de start van corona of juist niet? Wat zou je graag behouden in de toekomst?

Uw school wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Concreet betekent deelname dat er minstens twee leidinggevenden en zoveel mogelijk teamleden binnen de school (docenten, mentoren, zorgcoördinator) een vragenlijst van circa 15 minuten invullen. Na afloop ontvangt u een beknopte rapportage specifiek voor uw school (volledig geanonimiseerd). Ook is er de mogelijkheid om nadien via een online webinar kennis te nemen van de resultaten en aanknopingspunten voor schoolontwikkeling en -beleid.

Deelnemen

Heeft uw school interesse om deel te nemen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Petrie van der Zanden via petrie.vanderzanden@ru.nl of 06-25639774.

Het project gaat uit van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit, en wordt ondersteund door de VO-raad.