Hoe kan LOB genderstereotypen verminderen?

06 april 2023

Op Girlsday, 30 maart, heeft het Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT VHTO het adviesrapport Vrij voorsorteren op later gepubliceerd. In dit rapport is gekeken in hoeverre binnen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) bewust wordt omgegaan met (het doorbreken van) genderstereotypen.

Op basis van de resultaten en verworven inzichten uit het onderzoek worden acht risico’s benoemd binnen LOB die (gender)stereotiepe keuzes in de hand kunnen werken. Deze variëren van onvoldoende bewustzijn bij makers van LOB-methoden van de verschillende uitwerkingen van tekst en beeld op meisjes en jongens en aannamen bij LOB-testen tot gevoel van te weinig bekwaamheid bij decanen en mentoren.

Het VHTO Adviesrapport bevat ook aanbevelingen om leerlingen de kans te geven verder te kijken dan wat nu (nog) typische mannen- en vrouwenberoepen worden genoemd. In Nederland is de kans dat je als vrouw later in een technisch of IT-beroep terechtkomt, kleiner dan dat je in de zorg komt te werken en voor mannen geldt dit andersom.

Minister Wiersma heeft het rapport in ontvangst genomen en aangeboden aan de Tweede Kamer. De VO-raad hecht veel waarde aan goede en effectieve LOB. Het is belangrijk dat leerlingen juiste en voor hen bruikbare informatie krijgen en ervaringen kunnen opdoen om zicht te ontwikkelen en om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een (vervolg)studie. Het rapport biedt bruikbare informatie die kan helpen bij het vormgeven van effectieve LOB op school.