Hoe zit het met de privacy van leerlingen als een student de les filmt?

19 juni 2019

Het antwoord op die vraag is terug te vinden in een door de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet gemaakt overzicht van veel gestelde vragen rond privacy en de stages van studenten van (universitaire) pabo’s en lerarenopleidingen.

Bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/ lerarenopleidingen worden persoonsgegevens van studenten uitgewisseld en geregistreerd. Studenten krijgen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen, er worden mogelijk beeld- en geluidsopnamen gemaakt en studenten krijgen op hun stagescholen te maken met regels rondom het gebruik van sociale media. Dit alles vraagt om goede afspraken tussen de opleidingsinstituten, stagescholen en studenten.

Het in samenwerking met de MBO-Raad, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht samengestelde overzicht is terug te vinden onder het kopje ‘Verdieping’ op de pagina ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’ in de Aanpak IBP.