Iedere leerling minimaal één keer per week naar school

18 februari 2021

Leerlingen moeten vanaf 1 maart minimaal één keer per week naar school kunnen. Het is onverantwoord dat de meeste leerlingen nog langer enkel onderwijs op afstand krijgen. Dit leidt tot het verder oplopen van de onderwijsvertraging en tot sociaal-emotionele problemen bij leerlingen. Dit stelt de VO-raad aan de vooravond van het OMT-advies en het kabinetsbesluit over hoe het voortgezet onderwijs na 1 maart les kan geven.

Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller: ‘De meeste leerlingen zitten vanaf half december thuis, dat zijn twee grote vakanties. Zij krijgen uiteraard online onderwijs maar zij kunnen niet naar school om de leraren en elkaar te ontmoeten. Dat leidt tot veel zorgen over het mentale welbevinden van leerlingen. Het kabinet kijkt nu steeds naar wat er nog kan op school. Wij vinden dat er een andere vraag gesteld moet worden: wat is er voor nodig om de scholen te openen?’

Sinds half januari geldt de richtlijn dat ook leerlingen anderhalve meer afstand tot elkaar moeten houden. Dit leidt tot ruimteproblemen bij de scholen. Een oplossing hiervoor kan zijn dat scholen buiten hun eigen gebouw ruimte zoeken, in theaters, hotels en andere leegstaande gebouwen. Gemeenten kunnen hierbij behulpzaam zijn; het kabinet moet hier geld voor vrijmaken, eventueel uit het Nationaal Programma Onderwijs. Voorbeelden van scholen die hiertoe al initiatief hebben genomen zijn het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en het Picasso Lyceum in Zoetermeer.

Scholen bepalen wat er mogelijk is

De oproep om leerlingen minimaal één keer per week naar school te laten komen, betekent niet dat leerlingen dan een volledig rooster moeten draaien. Het is aan de scholen zelf om te bepalen wat er mogelijk is. Het belangrijkste is dat leerlingen en leraren elkaar weer ontmoeten, bijvoorbeeld door tijdens mentorlessen in gesprek te gaan.

Sneltesten inzetten

Het inzetten van sneltesten is een goed middel om meer fysiek onderwijs op de scholen mogelijk te maken. Op dit moment doen 35 scholen mee aan een proef met sneltesten. De idee is dat deze testen worden ingezet als er een besmetting op school plaatsvindt. Door de mensen die in contact geweest zijn met de besmette persoon snel te testen kan een potentiële brandhaard direct worden gedoofd. Door leerlingen en personeel zichzelf te laten testen kan er snel en op een betrekkelijk eenvoudige manier worden ingegrepen.

Om meer ruimte op school te creëren voor leerlingen is het ook belangrijk dat het onderwijspersoneel met voorrang gevaccineerd wordt, en dan met name de oudere en kwetsbare leraren. Al begin januari riep de VO-raad, samen met andere onderwijsorganisaties op om onderwijspersoneel op te nemen in het vaccinatieplan.

Lees het AD-artikel 'Leerlingen vanaf 1 maart één dag per week naar school'

Bekijk het item van EenVandaag hierover: