'IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs' biedt scholen een slimme checklist

24 november 2021

Houdt jouw school zich ook bezig met een schoolbrede vormgeving van burgerschapsonderwijs? Dan is de zeer praktijkgerichte publicatie 'IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs' een absolute must-read!

De sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen is een klassieke taak van het onderwijs, zo benadrukken ook de onderwijswetten waarin de bevordering van burgerschap vermeld wordt als taak voor het basis, voortgezet en beroepsonderwijs.

Die opdracht is niet altijd gemakkelijk! Het vraagt om aandacht voor de deskundigheid van docenten, passend lesmateriaal, voldoende tijd en ondersteuning, en een gezamenlijk gevoel van eigenaarschap van leraren en schoolleiding. 

Slimme checklist

In de kern gaat het om twee belangrijke onderliggende vragen: Wat is goed burgerschapsonderwijs? En wat zijn de bouwstenen waarmee we dat kunnen bereiken? De voorliggende, fris en overzichtelijk vormgegeven publicatie, beantwoordt deze vragen op een zeer praktijkgerichte manier.

De negen IJkpunten die aan bod komen, vormen de belangrijkste kernmerken van goed burgerschapsonderwijs. De IJkpunten zijn heel goed te gebruiken als 'checklist' bij het invullen en versterken van goed burgerschapsonderwijs.

Het is bovendien heel eenvoudig navigeren in dit digitale document; de verschillende IJkpunten zijn ook afzonderlijk van elkaar gemakkelijk te vinden en te lezen.

Download publicatie

Download hier: IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs 41 pagina's, interactief PDF. De publicatie is een gezamenlijke uitgave van de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs, PO Raad, VO-raad en de Stichting School & Veiligheid.