Impuls Open Leermateriaal: 32 nieuwe pilots van start

06 maart 2024

Het komende schooljaar starten 32 nieuwe pilots met het ontwikkelen van open leermateriaal. Dit maakte het ministerie van OCW in februari bekend in de Staatscourant.

Via het meerjarige landelijke groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal (IOL) kunnen lerarenteams en andere organisaties subsidie krijgen voor het ontwikkelen en inzetten van open leermateriaal, om zo de kwaliteit van het onderwijs te versterken.  

In een nieuwe subsidieronde dienden 58 aanvragers een plan in om als pilot te kunnen starten. 32 aanvragen zijn toegekend. Met de 25 pilots die al lopen binnen het groeifondsprogramma IOL komt het totaal aantal pilots daarmee op 57. Opvallend is dat de nieuwe pilots erg divers zijn in samenstelling en thema. Zo zijn er initiatieven die zich bezig gaan houden met wereldburgerschap, AI, bewegingsonderwijs en de basisvaardigheden.  

Zie ook het nieuwsbericht van het Groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal
 

Open leermateriaal
Open leermateriaal is (vaak aanvullend) materiaal dat vrij beschikbaar is en dus door leraren gebruikt mag worden voor het onderwijs. Vaak is het door leraren gemaakt en gedeeld, maar ook organisaties zoals VO-content, musea of bibliotheken ontwikkelen en delen hun materiaal volgens de criteria van open leermateriaal, bijvoorbeeld via het platform Wikiwijs.  

VO-content is in 2011 opgericht door de VO-raad om de kwaliteit van open leermateriaal te organiseren en om expertise te ontwikkelen en delen op dit terrein.