In Buitenhof: ‘maatregelen op korte en lange termijn nodig om kansenongelijkheid te verkleinen’

30 mei 2016

Zowel op korte als lange termijn kunnen en moeten maatregelen genomen worden om de toenemende ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat zei VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller zondag in het televisieprogramma Buitenhof in debat met minister Bussemaker.

“Dit kabinet kan in het laatste jaar nog investeren in die vormen van onderwijs die voor leerlingen met ouders met een smalle beurs nu vaak niet toegankelijk zijn, zoals trainingen en bijles.” Daarnaast zijn maatregelen en investeringen op de lange termijn nodig, aldus Rosenmöller. “We hebben ons onderwijs kostenefficiënt georganiseerd. Als we de kennissamenleving echt op een hoger peil willen brengen, dan zullen we er als samenleving ook de prijs voor moeten betalen."

Zowel de Onderwijsinspectie als de OESO concludeerde recentelijk dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt; kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kansen om het beste uit zichzelf te halen dan kinderen van laagopgeleide ouders.

Rosenmöller wijst in het debat- en discussieprogramma op de kwetsbaarheid van de overgangen in ons onderwijs. ”Er zijn daarbij 2 dingen belangrijk. In het vo zou meer flexibiliteit moeten komen; als een leerling beter of wat minder goed presteert dan het gegeven schooladvies, dan zou hij of zij bijvoorbeeld vakken op een hoger of lager niveau moeten kunnen volgen. Nu krijgt een leerling een diploma op zijn of haar slechtste vak, en dat is niet uitdagend. Dat zou ook het antwoord moeten zijn op de motivatieproblematiek in het onderwijs. En ten tweede: we moeten nadenken over de vraag of de keuze voor een bepaald niveau op 11- of 12-jarige leeftijd gemaakt moet worden en of we dat niet 2 of 3 jaar moeten uitstellen.”  

Deze kabinetsperiode nog maatregelen

Minister Bussemaker gaf in de uitzending in reactie op het pleidooi van Rosenmöller aan deze kabinetsperiode nog te willen werken aan wet- en regelgeving die samenwerking tussen onderwijssectoren in de weg staat en zegt ook toe te gaan kijken naar financiële maatregelen om ongelijkheid in het onderwijs op korte termijn nog te verminderen.

Investeren in leraren

De minister en de voorzitter van de VO-raad zijn het met elkaar eens dat de positie van de leraren een belangrijk punt van aandacht is. “Leraren staan voor een enorme uitdaging”, benadrukte Rosenmöller in de uitzending. “De werkdruk is hoog, terwijl hun aanzien achteruit is gegaan. Als we met elkaar eens zijn dat de uitdaging van die leraar zo groot is, zullen we daar echt fors in moeten investeren.”

Minister Bussemaker liet weten de opvatting van Paul Rosenmöller te delen dat echt grote stappen naar verbetering om een grotere investering vragen. “Neem Singapore, die staat altijd bovenaan in alle lijstjes, maar daar besteden ze wel 20% van hun BNP aan onderwijs, en wij doen het voor 4%”, aldus de minister.