In de media: economie-docent predikt De Revolutie

11 september 2018

In de Volkskrant van zaterdag 8 september mag economie-docent en columnist Ton van Haperen onbeperkt leeglopen over het in zijn ogen beroerde Nederlandse onderwijs. Niet alleen het ‘zieke’ systeem van de lumpsum en de ‘op hun intuïtie’ werkende schoolbestuurders krijgen er van langs, ook collega-docenten zonder academische opleiding, ‘die niet snappen wat zij onderwijzen’, moeten het ontgelden.

Van Haperens oplossing voor al deze ellende is radicaal: ontsla alle schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. Ontbind de schoolbesturen en laat alle financiële reserves terugvloeien naar de staat. Daarna begint de wederopbouw, in genationaliseerde scholen waar de leraren – goede leraren – het voor het zeggen hebben.

Voor wie onder de indruk van zoveel revolutionair elan en verbaal geweld even naar adem moet happen, hieronder wat munitie om de broodnodige nuance in het debat over het Nederlands onderwijs te brengen.

Uit onderzoek van de OECD uit 2016 blijkt dat de uitgaven aan onderwijs in Nederland (als percentage van het BBP) licht bovengemiddeld zijn. Het Nederlands onderwijs presteert echter goed. Zo behalen bijvoorbeeld significant meer leerlingen dan gemiddeld een vo-diploma in Nederland. Het ministerie van OCW vatte het OECD-rapport als volgt samen: ‘Dit kun je duiden als zeer doelmatig: met iets meer dan gemiddelde uitgaven bereiken we in Nederland een bovengemiddeld resultaat’.

De Onderwijsraad publiceerde deze zomer een rapport over de lumpsum-financiering. Conclusie: ‘Na weging van een aantal criteria verkiest de Onderwijsraad lumpsumbekostiging boven alternatieve bekostigingsmethoden. De lumpsum doet het meest recht aan de autonomie van onderwijsinstellingen en waarborgt de stabiliteit en continuïteit van bekostiging en onderwijsbeleid. De beperkingen van de lumpsum rondom inzicht in bestedingen en doelmatigheid dienen ondervangen te worden.’

De Volkskrant publiceerde op 10 september 2018 de reactie van rector Johan Veenstra: 'Onderwijs verbetert juist door eigenheid'.

Het hele interview met van Haperen in de Volkskrant van 8 september 2018 is wegens copyrightredenen helaas niet beschikbaar. Deze week verschijnt zijn boek 'Het bezwaar van de leraar', waarin hij zijn ideeën voor het Nederlandse onderwijs uiteen zet. Voor de goede orde: u vindt het boek op de afdeling non-fictie.