In de media: Leerlingen lopen vast in het vmbo na een ruimhartig schooladvies

10 juni 2024

Praktijkschool HPC Centrum in Rotterdam ziet leerlingen vastlopen op het vmbo na een ruimhartig schooladvies, met een geknakt zelfvertrouwen als gevolg. De school verwacht meer voorbeelden hiervan als gevolg van de doorstroomtoetsadviezen op de schoolinschrijvingen van dit jaar. Op 8 juni 2024 besteedde dagblad Trouw aandacht aan de gevolgen van de doorstroomtoets op het praktijkonderwijs.

 

Peiling VO-raad

Veel minder leerlingen hebben zich aangemeld voor het praktijkonderwijs en vmbo basis en kader. Ruim twee derde van de 81 schoolbesturen die reageerden op een peiling van de VO-raad herkent dat beeld. Een iets kleinere groep ziet een stijging bij aanmeldingen voor de havo en vwo. Van de scholen die een verandering zien, denkt 90 procent dat de nieuwe regels rond de doorstroomtoets de oorzaak zijn. De helft van de scholen verwacht problemen, bijvoorbeeld doordat er minder, meer of andere leraren nodig zijn. De VO-raad vreest dat door de verschuivende instroom de prestatiedruk voor leerlingen toeneemt, net als de werkdruk voor leraren.