In de media: Minder lesgeven om de leerprestaties te verbeteren

24 januari 2024

Dagblad Trouw en enkele andere nationale media besteedden deze week aandacht aan de pilot onderwijstijd. Hierin was er aandacht voor het Vechtstede College in Weesp. Deze school is vooruitlopend op de landelijke pilot al afgelopen september begonnen met iets kortere lessen om meer tijd voor de docenten vrij te maken om lessen voor te bereiden en te evalueren.

Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad in Trouw, “De trots en het plezier in het vak zitten hem in het kunnen voorbereiden van lessen. Als leraren daarvoor meer tijd krijgen, verwacht ik dat de lessen van grotere kwaliteit zijn en dat ze leerlingen meer maatwerk bieden. De crux is dat scholen de leraren stimuleren om het curriculum meer zelf vorm te geven. Dat geeft hen meer autonomie.” Hagoort denkt dat dat het vak interessanter maakt, en dat dat nieuwe docenten trekt en bestaande behoudt. Daarmee kan het volgens hem één van de oplossingen zijn voor het lerarentekort.

Scholen hebben een grote vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de proef inrichten, in overleg met hun medewerkers, leerlingen en ouders. Scholen die meedoen aan de proef mogen de verminderde lestijd niet gebruiken om gaten in de bezetting op te lossen. De vakbond Aob is betrokken bij de pilot, maar volgt kritisch: "de werkdruk moet echt omlaag, dat gaan we goed in de gaten houden".

Tot 17 februari kunnen scholen zich nog aanmelden voor de pilot.