In diverse media: Asielkind leert onder zijn niveau

24 oktober 2016

Diverse regionale media besteedden de afgelopen week aandacht aan een onderzoek van de VO-raad, waaruit blijkt dat veel asielzoekerskinderen na de internationale schakelklas (ISK) onder hun niveau terechtkomen. Dit leidt tot talentverspilling, aldus de VO-raad in onder meer het Dagblad van het Noorden. De VO-raad pleit voor meer geld om dit probleem tegen te gaan en voor soepelere inspecties.

Uit de peiling die de VO-raad in mei 2016 onder ISK-directeuren hield, blijkt dat ruim een derde van de asielzoekerskinderen na de internationale schakelklas doorstroomt naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dit komt veelal doordat deze leerlingen nog een taalachterstand hebben; leerlingen worden vanwege onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal vaak niet tot het niveau toegelaten dat ze eigenlijk wel zouden aankunnen.

Hierdoor gaat veel talent verloren, aldus de VO-raad in het Dagblad van het Noorden. De raad pleit voor snelle maatregelen om deze talentverspilling tegen te gaan. Een oplossing kan bijvoorbeeld liggen in het bieden van extra taalles aan asielzoekerskinderen in het reguliere onderwijs, maar hier is wel geld voor nodig. “We zien dat scholen zich bij de plaatsing van leerlingen mede laten leiden door geldproblemen", aldus de VO-raad in het Dagblad van het Noorden. "De ISK’s krijgen twee jaar lang subsidie. Maar als de leerlingen doorstromen naar de reguliere klassen, is dat potje leeg en ontbreekt geld voor bijvoorbeeld taalles."

Daarnaast pleit de VO-raad voor soepelere inspecties. "Scholen zijn soms geneigd om asielzoekerskinderen laag te plaatsen uit vrees voor lagere inspectiescores. Als deze leerlingen de kans krijgen op een hoger niveau in te stromen en de resultaten vervolgens tegenvallen, leidt dit nu tot een lagere score voor de school. De inspectie zou hier soepeler mee om moeten gaan.”

De VO-raad wil ook nader onderzoeken of tweetalig onderwijs - waarbij leerlingen deels in het Engels onderwijs krijgen - een oplossing kan zijn. Ten slotte is beter lesmateriaal nodig. ”De lesstof is twintig jaar oud en gedateerd”, aldus Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad, in het Dagblad van het Noorden. “Sinds de vorige vluchtelingenstroom is daar weinig mee gebeurd.”

Zie het AD-artikel ‘Onderwijs onderschat niveau van asielkind’. Het artikel uit het Dagblad van het Noorden is wegens copyright redenen helaas niet beschikbaar.