In diverse media: meer leerlingen in de zomer naar school

14 juni 2016

De zomer- en lenteschool zijn in opmars, zo schrijven zowel de Volkskrant als de Stentor op 14 juli. Dit schooljaar laten naar verwachting ruim 13.000 middelbare scholieren zich op 232 lente- of zomerscholen twee weken bijspijkeren in een aantal vakken, om zo zittenblijven te voorkomen.

Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van vorig schooljaar. Dat jaar trokken 121 zomerscholen in totaal 3.892 leerlingen.

De zomer- en lentescholen worden dit jaar voor de vierde keer georganiseerd en zijn een initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs. Binnen deze scholen worden leerlingen die dreigen te blijven zitten, in twee weken bijgespijkerd in de vakken waar ze een onvoldoende op scoren. Weten zij de achterstand in te halen, dan kan de school besluiten hen alsnog te bevorderen naar het volgende jaar. Doel van de zomer- en lentescholen is om het aantal zittenblijvers fors terug te dringen. Want uit onderzoek blijkt dat het rendement van zittenblijven laag is: het is voor veel leerlingen – die vaak maar op één of enkele vakken onderpresteren - erg demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan.

Dit beaamt ook Liesbeth Meijer van het Gymnasium Apeldoorn in de Volkskrant en Stentor. Op haar school wordt dit jaar voor de tweede keer een zomerschool georganiseerd. Vorig jaar ging bijna 80% van de deelnemers alsnog over, iets onder het landelijke gemiddelde. Een prima score, aldus Meijer, want “zittenblijven is voor leerlingen met een klein hiaat zeer demotiverend. Daarnaast kost de zomerschool 650 euro per leerling, een jaar zittenblijven kost tien keer zoveel.”

Meijer heeft nog geen cijfers van hoe de deelnemers het vervolgens dit schooljaar hebben gedaan, maar ze denkt dat het overgrote deel ook nu weer overgaat of een diploma heeft behaald. In 2015 concludeerde de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek dat driekwart van alle leerlingen uit de eerste pilot het jaar na de zomerschool zonder kleerscheuren is doorgekomen.

De leerlingen die dit jaar deelnemen, zijn in elk geval blij met de kans, zo schrijven de Volkskrant en Stentor. Echt leuk vinden ze het niet, stellen diverse leerlingen, maar: ‘een jaar zittenblijven is erger’. Rinne (17), vwo-leerlinge op de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn, komt aan het woord in de Volkskrant. Zij doet de zomerschool omdat ze het afgelopen jaar ziek is geweest en daardoor vier vijven heeft gehaald. “Zittenblijven lijkt me stommer”, zegt ze. “'Een weekje minder vakantie of een jaar langer op school? Dat was geen moeilijke keuze.”

De betreffende artikelen in de Volkskrant en Stentor zijn wegens copyrightredenen helaas niet beschikbaar.