In het AD: Lesgeven vanaf een beeldscherm

16 juli 2019

“Het kan een oplossing zijn bij nijpende lerarentekorten. Maar een leraar voor de klas heeft altijd de voorkeur.” Aldus de VO-raad in het Algemeen Dagblad (AD) in reactie op een artikel van de krant over de ‘FaceTime-leraar’: een leraar die via een digitaal systeem op afstand les geeft aan leerlingen.

De FaceTime-leraar is een initiatief van Like2Teach, een bedrijf dat technologie (meer) wil inzetten om het onderwijs oplossingen te bieden voor bepaalde vraagstukken. In dit geval is de aanleiding het lerarentekort. Na de zomer wordt op een school in Leiden voor het eerst met een FaceTime-leraar gewerkt. De Leidse leerlingen krijgen dan videolessen Duits, verzorgd door een docente vanuit haar werkkamer in Gouda. In de klas in Leiden is een onderwijsassistent aanwezig om orde te houden en het digibord op te starten; gekeken wordt of dit nodig blijft. De lessen zijn in eerste instantie klassikaal, maar het streven is om ze te personaliseren. De leraar kan dan bijvoorbeeld uitleg voor bepaalde leerlingen ‘aan- of uitzetten’ en/of ‘inbreken’ op iemands scherm en daar persoonlijk wat toelichten.

Deze manier van lesgeven kan zo een mooie aanvulling zijn, aldus de betrokken docente in het AD. De VO-raad onderschrijft dit en ziet ook dat dergelijke werkwijzen al soelaas bieden in krimpgebieden. “Technologie wordt al ingezet in het onderwijs, onder andere in regio’s waar leerlingaantallen zo sterk dalen dat scholen niet alle lessen zelf in de lucht kunnen houden." Een digitale verbinding met - lessen verzorgd op - een andere school is dan een oplossing. Nood breekt wet, leerlingen kunnen op deze manier les blijven volgen. Het is prettig dat er steeds meer mogelijkheden zijn.”

Maar het gaat hierbij, zo onderstreept de VO-raad, nadrukkelijk om aanvullingen op het bestaande onderwijs; onderwijs verzorgd door een leraar voor de klas blijft altijd de voorkeur houden. “Dat er een ontmoeting moet blijven tussen leraar en leerling staat buiten kijf.”