In het AD: ‘scholen bezig met maatwerk’

06 juli 2015

Het AD besteedt aandacht aan het Picasso Lyceum, een school die voorloopt op het vlak van maatwerk. “Ook veel andere scholen zijn hier mee bezig”, stelt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in een reactie. ICT is hierbij volgens hem nog wel een aandachtspunt. “Om meer maatwerk te kunnen bieden, hebben scholen meer digitale lesmiddelen nodig.”

Het AD schrijft uitgebreid over het Picasso Lyceum, waar zo’n 200 leerlingen les op maat krijgen. Leerlingen kunnen hier bijvoorbeeld intensiever les krijgen in vakken waar ze minder goed op scoren, en kunnen vakken waar ze juist goed in zijn eerder afronden met een examen of op een hoger niveau volgen. Uiteindelijk wil het Picasso Lyceum hen ook de kans bieden examen te doen op verschillende niveaus en moet dit ook op het diploma zichtbaar worden, zo schrijft de krant, daarmee verwijzend naar het voorstel van de VO-raad voor het maatwerkdiploma.

Het Picasso Lyceum blijft continu zoeken naar goede manieren om meer leerlingen meer maatwerk te bieden. Zo onderzoekt de school ook de optie om het hele lessysteem om te gooien. Nu volgen de leerlingen allemaal dezelfde vakken op hetzelfde moment, ook als ze de stof al kennen of er nog niet aan toe zijn. Straks kan het zijn dat ze op het Picasso Lyceum zelf hun rooster maken, aldus het AD. Daarnaast is de school nog op zoek naar een goed digitaal systeem, zodat leraren makkelijk extra lesstof aan een leerling kunnen toewijzen. 

Het Picasso Lyceum is hiermee een voorloper, maar ook vrijwel alle andere scholen zijn inmiddels met maatwerk bezig, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. “Je merkt dat alle scholen zoeken naar manieren om leerlingen op hun eigen niveau les te geven. Er is geen school die er niet over praat”. De lessen op middelbare scholen zullen volgens hem dan ook snel veranderen. Zeker nu de nieuwe wet Onderwijstijd op 1 augustus a.s. in werking treedt en scholen hiermee meer ruimte krijgen om op andere manieren te gaan werken.

Goede ict

Wel is ICT nog een aandachtspunt, zoals ook de zoektocht van het Picasso Lyceum naar een goed digitaal systeem onderstreept. “Zonder goede ICT lukt het bijna niet om meer maatwerk te bieden’’, stelt Rosenmöller. “De scholen hebben digitale lesmiddelen nodig. Die zijn er nog onvoldoende.” 

Lees het (ingekorte) artikel op de AD-website. Het volledige artikel is wegens copyright redenen niet beschikbaar.