In het AD: Steeds meer scholen met andere lesroosters

19 juni 2018

Scholen in het vo proberen hun organisatie steeds meer aan te passen aan de leerbehoeften van individuele leerlingen, om zo de motivatie van deze leerlingen te verhogen. Dit doen ze op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te werken met flexibelere lesroosters. Dat schrijft het Algemeen Dagblad (AD) op 19 juni op basis van een onderzoek van Leerling 2020, een project van de VO-raad.

Een groeiend aantal scholen stapt af van ‘de vaste mal’ van het traditionele vijftigminutenrooster, aldus de krant. Sinds het ministerie van OCW in 2015 minder strak het aantal lesuren per leerlingen telt, zoeken scholen naar manieren om meer ruimte voor leerlingen te creëren om eigen keuzes te maken en een eigen leerroute uit te stippelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gewerkt met lesuren van 60 minuten of blokuren van 80 minuten, keuzewerkuren waarin leerlingen aan een vak kunnen werken dat ze lastig vinden of op een hoger niveau willen volgen, en/of keuzeuren waarin leerlingen bijvoorbeeld een cursus of extra vak kunnen volgen.

Dergelijke aanpassingen van het lesrooster vragen veel van het organisatievermogen van scholen en docenten, maar leveren veel voordelen op voor leerlingen, aldus Geert van Zandwijk, locatiedirecteur van Het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg, in het AD. De school is twee jaar geleden van 45 naar 60 minuten per les gegaan. “Het is veel rustiger, doordat er minder van les wordt gewisseld. Bovendien kunnen leraren dieper op de stof ingaan. Eerder zaten de leerlingen net en konden ze bijna weer inpakken.''

Op het Fioretti College in Lisse gaat een groep havisten vanaf volgend schooljaar werken met ‘20/80-onderwijs’: weken met vier lesdagen, waarbij leerlingen op de vijfde dag ander onderwijs krijgen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld proefstuderen op het hbo, een eigen bedrijf opzetten of bedrijven bezoeken. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen iets te kiezen hebben. “Dat proberen we hiermee voor elkaar te krijgen’’, zo licht rector Astrid Buijs toe.