In het AD: tijdelijke oplossingen voor lerarentekort in funderend onderwijs

13 januari 2020

Het AD besteedde op 14 januari 2020 aandacht aan het lerarentekort in het funderend onderwijs en de creatieve, tijdelijke oplossingen die scholen hiervoor bedenken. Bijvoorbeeld het Penta College Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis; ze zetten gepensioneerde docenten in en splitsen klassen die les krijgen van studenten.

Het Jacob van Liesveldt zet in op het behoud van zoveel mogelijk docenten. Ze krijgen de vrijheid om met nieuwe onderwijsconcepten aan de slag te gaan zoals hoorcolleges aan dubbele klassen. Om te voorkomen dat het aantal onbevoegd gegeven lessen groeit, experimenteert deze school ook met onderwijs op afstand via de webcam.

Lerarentekort primair onderwijs zorgt voor problemen in brugklas

"Docenten zien dat lang niet alle leerlingen het niveau op de basisschool halen en moeten veel repareren. Dat probleem neemt alleen maar toe met het lerarentekort”, verklaart voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller in het Algemeen Dagblad op 14 januari 2020. De berichtgeving over de brugklasproblemen wordt overgenomen door veel media.

Als het niet lukt om de schade te repareren, moeten leerlingen naar een lager schoolniveau of worden ze bij hun overgang naar de brugklas al gelijk lager geplaatst. Rosenmöller: “Voor de kinderen is deze situatie echt het ergst. Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten.”