In het AD: 'Unicef: ongelijkheid onderwijskansen in Nederland groot'

08 november 2018

Nederland scoort in vergelijking met andere landen laag op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs, zo concludeerde Unicef recent op basis van eigen onderzoek. Met name het vroege keuzemoment voor een bepaald type onderwijs in ons stelsel is hier volgens de kinderrechtenorganisatie debet aan. In het AD van 8 november geeft de VO-raad in een reactie aan dit beeld te herkennen. Zo is het schaduwonderwijs in de loop der jaren toegenomen en komt de maatschappelijke segregatie ook het onderwijs binnen.

Voor haar onderzoek liet Unicef in 41 landen de niveauverschillen qua leesvaardigheid tussen kinderen in groep 6 en op 15-jarige leeftijd analyseren. In Nederland bleken grote verschillen te bestaan tussen de 15-jarige leerlingen op het vlak van leesvaardigheid. In een vergelijking op dit vlak eindigde ons land als 26e van 38 landen. Met name kinderen met laagopgeleide ouders presteren dan minder. Het onderzoek laat zien dat er vooral verschillen zijn tussen scholen, en minder tussen leerlingen binnen een school. De scoreverschillen tussen Nederlandse kinderen in de po-leeftijd zijn internationaal gezien juist niet groot.

“Onder meer omdat leerlingen in Nederland al jong voor een bepaald type onderwijs moeten kiezen, ontstaan hier grote niveauverschillen", stelt Unicef in het AD. Eerdere onderzoeken toonden aan dat vooral kinderen uit minder welgestelde gezinnen dan in een ‘lager’ onderwijstype terechtkomen, waar ze hun (lees)vaardigheden minder kunnen ontwikkelen. Woordvoerder Laura Westerdorp: “Bovendien is het voor leerlingen hier ook niet makkelijk om nog van schooltype te wisselen."

De VO-raad geeft in de krant aan de conclusies in het rapport van Unicef te herkennen. “Middelbare scholen in Nederland zien dat ouders met een gevulde portemonnee vaker bijles regelen als hun kinderen onderuit dreigen te gaan. Ook zien de scholen grotere segregatie ontstaan, waarbij met name de kinderen uit minder welgestelde gezinnen aan het kortste eind trekken.”