In het AD: Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau

30 mei 2017

Steeds minder leerlingen kiezen – door de maatschappelijke druk om een zo ‘hoog’ mogelijke opleiding te halen – voor een praktijkgerichte vmbo-opleiding, zo bericht het Algemeen Dagblad op 30 mei. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller in de krant. “We moeten af van het idee dat een cognitieve opleiding beter is dan een beroepsgerichte. De samenleving heeft beide type mensen nodig.”

De VO-raad merkt dat minder leerlingen voor het vmbo kiezen sinds het schooladvies van basisschoolleerkrachten leidend is. “Met name hoogopgeleide ouders zetten leraren, vaak met succes, onder druk om het advies voor hun kind te verhogen”, aldus Rosenmöller.

Vooral de praktijkgerichte opleidingen binnen het vmbo verliezen leerlingen; sinds 2004 kromp het leerlingaantal met 40%. Die trend zet de komende jaren door. Terwijl havo en vwo zo’n 3,5% minder scholieren krijgen, daalt het aantal vmbo’ers naar verwachting met bijna 11%. Uiteindelijk belanden daardoor ook minder studenten op de praktische mbo-opleidingen.

Waardering

De VO-raad vindt het tijd voor meer waardering voor het vakonderwijs. “We moeten afscheid nemen van begrippen als hoog- en laagopgeleid”, stelt Rosenmöller. “Ik kan jaloers zijn op iemand die een auto kan repareren, want ik kan dat niet. Het is een ander talent. Excellentie is te veel vereenzelvigd met gymnasium en universiteit. Natuurlijk moet ieder kind zijn talenten benutten, maar dat talent hoeft niet per se in een theoretische opleiding te zitten. De samenleving heeft ook vakmensen nodig.”

Sommige kinderen staan nu ook heel erg onder druk om een bepaalde opleiding te halen, stelt Rosenmöller. “Die lopen twee jaar op hun tenen en moeten dan alsnog overstappen. Dat leidt alleen maar tot frustratie.’’

Lees het gehele artikel in het AD 'Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau'.

Op woensdag 31 mei debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het beroepsonderwijs. Hierbij staat onder andere de brief ‘Sterk Beroepsonderwijs’ op de agenda.