In Memoriam Martin Jan de Jong

11 maart 2021

Afgelopen weekend ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze collega Martin Jan de Jong op zaterdag 6 maart is overleden. Het was een bericht waarvan we wisten dat het zou komen. Maar het moment waarop is toch een schok. Vier jaar geleden vertelde Martin Jan in de Ledenadviesraad, waar hij de maximale acht jaar deel van uitmaakte, dat hij ongeneeslijk ziek was.

portret Martin Jan de Jong

Martin Jan was open over zijn ziekte en stelde zijn omgeving altijd op z’n gemak als zijn gezondheidssituatie ter sprake kwam. In persoonlijke gesprekken bleef hij geïnteresseerd in anderen en tot een paar weken geleden, toen zijn gezondheidssituatie snel verslechterde, bleef hij zich actief inzetten voor het onderwijs - als bestuurder van het Greijdanus en ook binnen de VO-raad.

Martin Jan was binnen onze vereniging ook voorzitter van de themacommissie School & Omgeving. Het was slechts een van de plekken waar hij zijn passie voor en visie op het onderwijs met ons kon delen. Martin Jan was altijd gericht op het belang van de leerling en voor de kwetsbare leerling in het bijzonder. Dat verklaarde ook zijn grote betrokkenheid bij passend onderwijs waar hij uitgesproken opvattingen over had. Hij keek breder en zag leerlingen vooral als jongeren die in en buiten school een enorme ontwikkeling doormaken. Hij was uitgesproken en bescheiden. Gedreven en energiek, gelovig en verbindend. Altijd authentiek. Hij was een markant bestuurder die groot respect genoot in de vereniging.

Het was een voorrecht hem diverse keren gesproken te hebben over de school en zijn omgeving. Want die omgeving ging voor hem ver. Hij had een grote passie voor India, had daar pleegkinderen en zette zich in voor de jeugd en hun school. Hij had een grote maatschappelijke belangstelling, kende de zorg, de jeugdzorg in het bijzonder. Al zijn talenten heeft hij tot het laatste weten te benutten. Tot zijn overlijden daar een einde aan maakte.

De VO-raad is Martin Jan veel dank verschuldigd voor zijn adviezen, zijn wijsheid, zijn inzet en loyaliteit. In de kring Noord is hij donderdag 11 maart onder leiding van voorzitter Gerard van Vliet op indrukwekkende wijze herdacht middels bijdragen van vele collega’s die met hem samenwerkten. Wij wensen hen, zijn collega’s op school en bovenal zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Paul Rosenmöller
voorzitter VO-raad