In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast

31 oktober 2018

Het onderwijs is volgens de nieuwste cijfers van het CBS de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar toenam. Van de ruim 45.000 instromers in het onderwijs in 2015 had 34 procent binnen een jaar een vaste baan. Deze doorstroom is aanzienlijk hoger dan bij instromers in andere bedrijfstakken.

Het onderwijs was ook de enige bedrijfstak waar de doorstroom naar een vaste baan hoger was dan vijf jaar eerder. Van de instromers in 2010 vond 24 procent binnen een jaar een vaste baan. Bij het CBS-onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen onderwijssectoren.

In 2016 bedroeg het aantal banen van werknemers in het onderwijs 514.000. Het totaal aantal werknemersbanen in Nederland was 7.893.000. Van de werknemers in het onderwijs had 72 procent een vaste baan, tegen gemiddeld 63 procent van alle werknemers.