In RTL Nieuws: examineringsysteem moet anders

15 mei 2018

“Zeker in de laatste leerjaren gaat het eigenlijk alleen nog maar over de voorbereiding op het eindexamen, terwijl we leerlingen breder willen voorbereiden op hun toekomst. We willen hen meer in staat stellen om goed aan hun vervolgopleiding te beginnen, zodat ze daar niet uitvallen,” aldus vice-voorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk in het RTL Nieuws van 11 mei. In de uitzending was aandacht voor het pleidooi van de VO-raad om de examinering anders in te richten.

Het examensysteem zou flexibeler moeten worden, aldus de VO-raad, om zo meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan brede vorming en maatwerk mogelijk te maken. Zo zouden er meer examenmomenten per schooljaar moeten komen, zouden leerlingen examens makkelijker op verschillende niveaus moeten kunnen afronden en moeten gezakte leerlingen behaalde vakken kunnen behouden.

Leerlingen in de uitzending van RTL Nieuws reageren positief. “In sommige vakken ben je beter dan in andere. Als je die eerder kan afsluiten zodat je meer tijd hebt voor andere vakken, is dat een goed alternatief,” aldus een van de leerlingen. Het is ook logisch dat je vakken die je al hebt afgesloten, niet nog eens opnieuw moet doen als je gezakt bent voor je eindexamen, vindt een andere leerling. “Maar als je een hoger cijfer wilt halen, dan moet die mogelijkheid er wel zijn.”

Ook onder schoolleiders bestaat grote behoefte aan flexibilisering van de examens, aldus RTL.  “Het huidige eindexamensysteem, waarin iedereen toewerkt naar hetzelfde toetsingsmoment, is erg star", aldus Jeanette Warmels, rector van het Cals College in IJsselstein en Nieuwegein, in de uitzending. "Het doet geen recht aan de leerlingen.”

Bekijk de uitzending van RTL Nieuws en lees het bericht op de RTL-website.  

Zie ook het bericht in De Gelderlander over de suggestie van het CvTE om het CE naar de winter te verplaatsen: 'VO-raad wil praten over examens in de winter: 'Het kan flexibeler'