In Trouw: Normen voor hulp bij studiekeuze

03 november 2016

Het onderwijs moet jongeren beter helpen bij hun studiekeuze, vindt een Kamermeerderheid. Dagblad Trouw meldt op 2 november 2016 dat PvdA, VVD en CDA landelijke minimumnormen voor loopbaanbegeleiding en studiekeuzeactiviteiten willen opleggen aan scholen, hogescholen en universiteiten.

Het voorstel is een uitwerking van de Studiekeuzechecklist ‘Aanval op Uitval’, die in juni 2016 werd gepresenteerd door een brede coalitie, bestaande uit scholierenorganisatie LAKS, decanenvereniging NVS-NVL, studentenorganisatie ISO en de politieke partijen VVD, PvdA en CDA. Inmiddels heeft Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zich ook aangesloten bij de coalitie.

‘Aanval op Uitval’ is een tienpuntenplan voor het voorkomen van uitval door een verkeerde studiekeuze. Het bestaat uit vijf actiepunten voor het voortgezet onderwijs en vijf punten voor het hoger onderwijs. In het nieuwe voorstel worden normen voorgesteld voor het  LOB-traject in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en de studiekeuzecheck in de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs.

Trouw schrijft dat het voortgezet en het hoger onderwijs landelijk opgelegde normen voor loopbaanbegeleiding en studiekeuzeactiviteiten niet zien zitten. De VO-raad onderstreept het belang van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het vo en samenwerking met de andere onderwijssectoren op dit gebied maar is geen voorstander van landelijke normen voor LOB en strak voorgeschreven regels voor de uitvoering ervan. Samenwerking op de overgangen tussen de verschillende onderwijssectoren levert volgens de VO-raad meer op. Ook het hoger onderwijs ziet landelijk opgelegde normen niet zitten. 'Waarom moet dit nu weer van bovenaf worden voorgeschreven?', zegt voorzitter Karl Dittrich van universiteitenvereniging VSNU in de krant. 'We wilden juist maatwerk.'  

Meer aandacht voor LOB

De laatste jaren is de aandacht voor LOB op vo-scholen fors toegenomen: Veel scholen hebben een eigen visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding ontwikkeld, hebben de LOB-activiteiten om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding geïntegreerd in de lessen en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied, zodat die taak niet uitsluitend belegd is bij de decaan. Ook zijn er belangrijke stappen gezet rondom bijvoorbeeld het gebruik van informatie over alumni (doorstroominformatie) om de loopbaanbegeleiding op vo-scholen te verbeteren. In veel gevallen wordt er regionaal samengewerkt met het vervolgonderwijs.