In Trouw: Oud tekort vermindert de investeringen in onderwijs

04 december 2017

Een oud tekort op de begroting van het ministerie van onderwijs dreigt af te snoepen van de miljoeneninvesteringen die het huidige kabinet wil doen in het onderwijs. Het gehele onderwijs, van de basisscholen tot de universiteiten, krijgt een zogeheten 'doelmatigheidskorting' die uiteindelijk 183 miljoen euro bedraagt. Dat schrijft Dagblad Trouw op 4 december 2017.

Schrap die korting en laat ons dat geld houden, schrijft de Stichting van het Onderwijs, een samenwerking van alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, aan de Tweede Kamer. 'Een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen is belangrijk en daar wil de sector zich ook voor verantwoorden richting overheid en samenleving', zegt voorzitter Paul Rosenmöller. 'Het kabinet vertaalt de focus op doelmatigheid echter naar een besparing op onderwijs. Dat is niet de manier om met onderwijs om te gaan.'

Rosenmöller benadrukt dat alle onderwijssectoren gezamenlijk willen werken aan het oplossen van het lerarentekort en het stimuleren van een leven lang leren, maar dat dit alleen lukt als het kabinet voldoende in onderwijs investeert.

Lees het hele artikel in Trouw.