Indicator ‘Bevoegd gegeven lessen’ beschikbaar

20 april 2017

Per 18 april is in Vensters de nieuwe indicator ‘Bevoegd gegeven lessen’ beschikbaar om in te zien, toe te lichten en te publiceren naar de website Scholen op de kaart. Deze nieuwe indicator vervangt de voorloper ‘Scholing personeel’. Met de ontwikkeling van de nieuwe indicator wordt een belangrijke stap gezet naar meer inzicht in bevoegdheden in het vo. De vo-sector geeft hiermee uitvoering aan een belangrijke afspraak uit het sectorakkoord, namelijk om de monitoring van en verantwoording over bevoegdheden van het personeel te verbeteren.

De nieuw ontwikkelde indicator:

 • is gebaseerd op de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) en bevat bevoegdheidsgegevens uit IPTO 2015. Scholen kunnen deze gegevens als basis gebruiken voor de externe verantwoording op Scholenopdekaart.nl. U hoeft de gegevens dus niet zelf in te vullen zoals u dat in de indicator ‘Scholing personeel’ deed.
 • geeft een heldere uitleg over IPTO en een link naar de IPTO-omgeving van uw school voor verdiepende data.
 • toont het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school. U kunt er voor kiezen om extra informatie te tonen, namelijk:
  - de bevoegdheidsgegevens uitgesplitst voor onderbouw en bovenbouw;
  - een trend van de gegevens (voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016).
 • bevat de mogelijkheid om in een toelichting de gegevens te duiden voor bezoekers van Scholen op de kaart. Aanvullende informatie kunt u eventueel in een bijlage toevoegen.
 • wordt dit schooljaar niet automatisch gepubliceerd naar Scholen op de kaart. U kunt de indicator zelf publiceren en zo het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school inzichtelijk maken.
   

Aan de slag

U kunt vanaf nu aan de slag met de nieuw indicator! Log in op mijn.vensters.nl, bekijk de gegevens en schrijf een toelichting voordat u de gegevens publiceert naar Scholen op de kaart.

Hieronder ziet u enkele voorbeeldtoelichtingen die u kunnen inspireren bij het schrijven van een toelichting. Voor meer inspiratie kunt u kijken in de handreiking 'Toelichtingen schrijven'. Deze vindt u, wanneer u inlogt op Vensters, onder de ondersteuningsknop.

‘Op het Vensters College vinden wij kwalitatief goede docenten belangrijk. We streven naar zoveel mogelijk bevoegde docenten voor de klas, dat zijn docenten die opgeleid zijn voor het vak waar zij les in geven. Maar we geven ook nieuw talent graag een kans. Een deel van onze lessen wordt daarom verzorgd door docenten die benoembaar zijn. Deze docenten zijn op (korte) termijn klaar met hun opleiding en geven dan bevoegd les’.

‘We doen hard ons best om bevoegde docenten aan te trekken en voor de klas te krijgen. Dat is niet voor elk vak even makkelijk in deze regio. Daardoor geven sommige docenten les in een vak, naast het vak waarvoor ze bevoegd zijn. Dit ziet u terug in het percentage onbevoegd. Deze docenten worden altijd gekoppeld aan een docent die bevoegd is voor dat betreffende vak.’


Wij zijn erg benieuwd naar uw bevindingen. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen over de nieuwe indicator kunt u contact opnemen met het Vensters-team via vensters@vo-raad.nl. Met technische vragen over mijn.vensters.nl kunt u contact opnemen met de servicedesk van Kennisnet via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

Meer informatie:

Totstandkoming

De indicator is het afgelopen jaar ontwikkeld op basis van de input van (een pilotgroep van) besturen en scholen. Er is veel input ontvangen over de geschiktheid van de data uit IPTO en visualisatiemogelijkheden.

De VO-raad beseft dat het monitoren van bevoegdheidsgegevens een inspanning vraagt van besturen. Met de totstandkoming van de nieuw ontwikkelde indicator is naar de mening van de VO-raad recht gedaan aan al langer levende zorgen onder schoolbesturen en scholen over het monitoren van bevoegdheidscijfers. Meer daarover leest u in het eerdere nieuwsbericht 'Vo-sector gaat zelf bevoegd gegeven lessen monitoren en publiceren'.  

Bevoegdheidscijfers

Uit de laatste IPTO-rapportage 'Bevoegdheden en vakken in het vo' lijkt zich inmiddels een bredere trend af te tekenen: de daling van het aantal onbevoegd gegeven lessen in het vo zet zich door. Het percentage onbevoegd gegeven lessen is met 0,5 procentpunt gedaald naar 5,1%. De afname van het aantal onbevoegd gegeven lessen maakt duidelijk dat besturen en scholen werk maken van de aanpak van onbevoegdheid. Op wiki.vensters.nl vindt u meer informatie over IPTO.

Praktijkonderwijs

IPTO 2015 zou gegevens voor het praktijkonderwijs bevatten. Onlangs is duidelijk geworden dat dit nog niet het geval is. Daarom blijft de indicator ‘Scholing personeel’ in Vensters voorlopig beschikbaar voor praktijkonderwijsscholen met de naam ‘Scholing personeel praktijkonderwijs’. De VO-raad gaat met OCW in gesprek over het opnemen van de praktijkonderwijsscholen in IPTO; de Sectorraad Praktijkonderwijs sluit bij dit gesprek aan.