Indicator en managementrapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ niet meer beschikbaar in Vensters

07 september 2023

De indicator en het Managementrapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ zijn vanaf eind september niet meer beschikbaar op Scholenopdekaart.nl en in het ManagementVenster van Vensters VO.

De levering van DUO naar de VO-raad van doorstroominformatie op schoolniveau over 'instroom in het vervolgonderwijs' valt niet onder de wettelijke positie die de VO-raad heeft als ontvanger van gepseudonomiseerde leerlinggegevens. De VO-raad heeft met DUO gesproken over een mogelijk nieuw databestand dat rekening houdt met de actuele privacyrichtlijnen, maar helaas is hierover nog geen nieuwe informatie bekend. Dit betekent dat we vooralsnog deze doorstroominformatie niet ontvangen en niet tonen. Wel kunnen scholen nog steeds de doorstroominformatie tussen het po en vo raadplegen via Vensters en publiceren op Scholen op de kaart.

Via de website van het NCO kunnen scholen ook nog gegevens vinden over de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Ook is het tot eind september van dit jaar mogelijk om de gegevens over de doorstroom naar het vervolgonderwijs van eerdere jaren te raadplegen via Vensters.