Informatiebrochure OCW over nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage

18 maart 2021

Per 1 augustus 2021 treedt de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De uitzondering voor profielscholen, waarover de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen, komt er op juridische gronden niet.

Middels de invoering van deze initiatiefwet van GroenLinks en SP mag betaling voor deelname aan een activiteit georganiseerd door het bevoegd gezag niet meer verplicht worden gesteld. Ook is het aanbieden van een alternatief programma niet meer voldoende. De Rijksoverheid heeft hierover een brochure en een document met veelgestelde vragen opgesteld.  


Oproep: Denk mee over een handreiking vrijwillige ouderbijdrage 

De VO-raad wil een handreiking met voorbeelden ontwikkelen over hoe scholen in de praktijk met de nieuwe regelgeving om kunnen gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen mee kunnen doen met activiteiten, ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat dit – ook financieel – haalbaar is, zonder dat er eventueel aanbod verloren gaat? Heeft u hier ideeën over? Dan horen wij dit graag via het online formulier. Als wij uw idee willen opnemen in de nog te ontwikkelen handreiking, dan nemen wij contact met u op.