Ingrid de Bonth wordt nieuwe vicevoorzitter VO-raad

17 maart 2022

Ingrid de Bonth-Weekhout (49 jaar) wordt per 1 mei 2022 de nieuwe vicevoorzitter van de VO-raad. De Algemene Ledenvergadering nam de unanieme voordracht van het bestuur van de VO-raad met grote instemming over. De Bonth-Weekhout volgt Hein van Asseldonk op, die na afronding van bijna twee termijnen wegens pensionering stopt als vicevoorzitter.

Ingrid de Bonth is sinds 2015 vicevoorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs (Den Haag e.o.). Van 2012 tot 2015 vervulde zij de functie rector van het Stanislascollege Westplantsoen Delft. Daarvoor werkte Ingrid de Bonth 14 jaar bij Shell, waar zij een breed spectrum aan (internationale) commerciële leidinggevende functies vervulde in binnen- en buitenland. In 2012 maakte zij een bewuste overstap naar het onderwijs en koos zij ‘voor een positie van waaruit ik op een tastbare manier kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op de steeds complexere maatschappelijke vraagstukken waarmee we ons in de wereld geconfronteerd zien.’

Bij haar introductie tijdens de ALV benadrukte Ingrid de Bonth het belang van ‘diversiteit als stuwende kracht’. Zij verwees naar Lucas Onderwijs, de stichting waar zij nu leiding aan geeft, waar 85 scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs onder vallen, met diverse denominaties en in acht verschillende gemeenten. ‘Het is binnen zo’n context steeds van veel belang om die diversiteit tot kracht te maken en om de onderlinge verbindingen steeds hecht en waardevol te laten zijn. Dat vraagt om een robuust samenspel tussen het geheel en de samenstellende delen, zodat er enerzijds steeds voldoende ruimte is voor iedereen, terwijl er anderzijds en tegelijkertijd sprake is van een stevige collectieve slagkracht. En dat geldt wat mij betreft ook voor onze sector als geheel: we zijn steeds met elkaar op zoek naar het beste van meerdere werelden, waarbij we onze diversiteit inderdaad tot een stuwende kracht moeten zien te maken, in het belang van alle leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Daarmee zijn robuuste en waardevolle verbindingen binnen onze sector van essentieel belang – we hebben elkaar immers hard nodig om de grote en pregnante vraagstukken die er steeds liggen, het hoofd en het hart te bieden. Ik zie er zeer naar uit om daaraan vanuit mijn nieuwe rol voortdurend bij te dragen, in nauwe verbinding met iedereen.’

Ingrid de Bonth-Weekhout begon haar loopbaan, na afronding van haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde, als onderzoeker voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tijdens deze periode behaalde ze haar doctoraat in de Letteren en tweede- en eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands; tijdens haar loopbaan bij Shell voltooide ze de universitaire studie Nederlands Recht (Civiel).

Ingrid de Bonth heeft zich in haar huidige functie al op meerdere manieren ingezet voor landelijk (onderwijs)beleid en zij vervult meerdere bestuurlijke en toezichthoudende functies binnen en buiten het onderwijs.

Met Ingrid de Bonth kiest de VO-raad voor een vicevoorzitter met een brede kennis van en ervaring in de sector. Zij is strategisch goed onderlegd, consistent en gedegen en in combinatie met haar stevige en energieke persoonlijkheid en daadkracht is zij niet alleen in staat de VO-raad verder te ontwikkelen als dé professionele belangenbehartiger van de vo-sector, maar ook om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sector.