Inhoud regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen bekend

09 december 2020

De inhoud van de regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde scholen is bekend. De minister stuurde het concept van de regeling naar de Tweede Kamer op 7 december 2020. In een brief legt hij de inhoud uit en legt hij uit hoe hij met een aantal toezeggingen omgaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanvullende bekostiging voor vestigingen met een breed aanbod. Ook geeft hij aan hoe hij het proces tot invoering van de vereenvoudiging bekostiging per 1 januari 2022 voor zich ziet.

De regeling voor geïsoleerde scholen gaat ook per 1 januari 2022 in en bevat twee elementen:

  1.  Een toeslag voor geïsoleerde vestigingen. Een vestiging is geïsoleerd als binnen een straal van 8 kilometer hemelsbreed geen andere vestiging is gelegen waarop datzelfde aanbod wordt aangeboden. De toeslag is gelijk aan de vaste voet voor een hoofdvestiging, op dit moment is dat ruim € 200.000.
  2. Een extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen. Deze komt bovenop de toeslag voor geïsoleerde vestigingen. De toeslag geldt voor brede scholengemeenschappen die minder dan 1.200 leerlingen hebben en minstens één vestiging hebben die voldoet aan de eisen van de eerste component. De toeslag bedraagt ongeveer € 2000 per leerling voor elke leerling onder de 1.200. Naarmate een brede scholengemeenschap kleiner is, ontvangt hij dus een grotere toeslag. Het minimumaantal leerlingen waarover de toeslag wordt betaald is 900.
     

De VO-raad is blij met deze extra steun voor geïsoleerde scholen, maar gaat wel onderzoeken of het voldoende is voor de betreffende scholen.

Vestigingen met een breed aanbod

Vestigingen met een breed aanbod krijgen per 1 januari 2022 aanvullende bekostiging. Vestigingen met een breed onderwijsaanbod zijn vestigingen waar leerlingen op de schoolsoorten vbo tot en met vwo, van brugklas tot en met eindexamen onderwijs kunnen volgen. De aanvullende bekostiging is gelijk aan de vaste voet voor een hoofdvestiging, op dit moment is dat ruim € 200.000.

De VO-raad is erg content met deze terechte extra steun voor brede vestigingen. Het helpt bij het verminderen van de kansenongelijkheid

Nieuwe scholen krijgen aanvullend bedrag

De Tweede Kamer had zorgen of startende scholen na invoering van de vereenvoudiging bekostiging wel voldoende aanvullende bekostiging zouden krijgen. De minister komt nu met een aanvullend bedrag per school, dat afhankelijk is van hoe lang de school bestaat en hoeveel leerlingen de school heeft. Naarmate de school groeit, neemt het aanvullende bedrag langzaam af.

Een laatste element in het pakket gerelateerd aan de vereenvoudiging bekostiging is de aanvullende bekostiging voor leerlingen van de gemengde leerweg. Het gaat vooralsnog om € 284 per leerling. De regeling vervalt waarschijnlijk bij invoering van de Nieuwe Leerweg.

Rekeninstrument bekostiging

In het voorjaar van 2021 komt de minister met een geactualiseerd rekeninstrument. Het instrument is dan gebaseerd op de actuele bekostigingsinformatie (geactualiseerde tarieven) en de goede leerlingaantallen. In het rekeninstrument zal te zien zijn welke scholen in aanmerking komen voor de regeling geïsoleerde scholen en de aanvullende bekostiging voor vestigingen met een breed onderwijsaanbod.