Inspectie stopt verzending attendering en waarschuwing

11 november 2021

Met ingang van dit schooljaar verstuurt de Inspectie van het Onderwijs geen waarschuwingen of attenderingen meer aan schoolbesturen. De brieven met waarschuwingen en attenderingen werden verstuurd aan schoolbesturen verantwoordelijk voor afdelingen die het laatste jaar of de twee laatste jaren onderwijsresultaten onder de norm hadden. Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij zelfstandig de onderwijsresultaten in de gaten houden en eventuele risico’s tijdig signaleren.

Schoolleiders en -besturen kunnen voor de monitoring van de onderwijsresultaten gebruik maken van de website van de Inspectie van het Onderwijs. Indien een afdeling dalende onderwijsresultaten laat zien, kan de afdeling gebruik maken van ondersteuning door Leren verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met Leren verbeteren via de website projectlerenverbeteren.nl/.

In het ManagementVenster kunt u de onderwijsresultaten van de scholen binnen uw bestuur raadplegen. U vindt hier het rapport Onderwijsresultatenmodel met de vier indicatoren uit het gelijknamige model van de inspectie. Tevens kunt u binnen het ManagementVenster een verdere analyse maken van uw resultaten in de overige rapporten over onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en het CE-cijfer. Per indicator kunt u de percentielscore zien van uw resultaten afgezet tegen vergelijkbare scholen, de trend van drie jaar en de berekening van de inspectienorm voor uw school/scholen.