Inspectie stuurt besturen brief over vrijwillige ouderbijdrage

11 juli 2022

De Inspectie van Onderwijs heeft schoolbesturen een brief gestuurd waarin ze aandacht vraagt voor de communicatie richting ouders en leerlingen over de vrijwillige ouderbijdrage. Op basis van eigen onderzoek concludeert de Inspectie dat nog niet alle scholen expliciet in de schoolgids communiceren over de strekking van de nieuwe wet.

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage – die geldt per 1 augustus 2021 – regelt dat leerlingen altijd mee mogen doen met activiteiten, ook als er niet betaald is. Volgens deze nieuwe wet moeten scholen ook duidelijk in de schoolgids vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De inspectie onderzocht de afgelopen maanden in hoeverre scholen voldoen aan deze verplichte communicatie. De inspectie bekeek hiervoor 160 schoolgidsen van schooljaar 2021/2022. Geconstateerd werd (op basis van voorlopige gegevens) dat meer dan de helft van de schoolgidsen wat betreft communicatie over de ouderbijdrage ‘volgens de letter van de wet’ niet voldoet aan de vernieuwde wetgeving over de ouderbijdrage. 

Gezien de Inspectie schrok van de uitkomsten van hun eigen onderzoek, hebben ze een brief gestuurd aan besturen waarin ze vragen om de schoolgids en andere communicatie-uitingen kritisch te bekijken. 

Brief minister

Eerder dit jaar stuurde minister Wiersma een brief naar schoolbesturen, waarin hij hen nadrukkelijk oproept ouders goed te informeren over de nieuwe wetgeving, via de schoolgids en daarnaast bijvoorbeeld bij voorlichtings- of ouderavonden.  

OCW ontwikkelde ondersteuningsaanbod voor scholen rond het helder communiceren over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit aanbod bestaat uit een brochure en FAQ met meer informatie, alsook een visual en uitlegvideo voor ouders, een poster voor leerlingen, en goede voorbeelden van andere scholen.