Inspectie verhoogt norm 'bovenbouwsucces' van het havo met ingang van 1 maart 2020

11 juli 2019

De Inspectie van het Onderwijs voert in 2020 enkele aanpassingen door in de normen en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel. Zo wordt de norm voor de indicator Bovenbouwsucces (R3) van het havo verhoogd van 80% naar 82%. De normen voor de overige schoolsoorten veranderen niet. Dit blijkt uit de brief die de Onderwijsinspectie op 4 juli 2019 aan de besturen heeft gestuurd.

De inspectie verhoogt de norm voor het havo omdat het zich – zoals ook bleek uit de Staat van het Onderwijs van dit jaar - zorgen maakt over het rendement van de havo. De huidige norm voor het havo is coulanter dan voor de andere onderwijssoorten. Ook verdwijnt de correctiefactor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), omdat deze met de regionale mogelijkheid van ‘opting out’, niet langer landelijk gehanteerd kan worden. De correctie wordt grotendeels opgevangen door de correctiefactor armoedeprobleemcumulatiegebied (APCG), aldus de inspectie. Dit blijkt uit de brief die de Onderwijsinspectie op 4 juli 2019 aan de besturen heeft gestuurd.

De inspectie voert nog een aantal andere wijzigingen door in het Onderwijsresultatenmodel:

  • Er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom van vmbo-t naar havo, en van havo naar vwo.
  • De correctiefactor voor APCG voor de indicator Onderbouwsnelheid (R2) wordt verlaagd van 4% naar 3%. Er wordt een actuele tabel voor APCG gebruikt waardoor er meer wijken en dus ook meer leerlingen onder vallen.
  • In de aangepaste regeling leerresultaten VO wordt de discretionaire bevoegdheid van de inspecteur – de mogelijkheid om van het berekende oordeel af te wijken – expliciet beschreven.

 

De VO-raad heeft de inspectie gewezen op de consequenties van de nieuwe berekeningswijze voor het havo. Als gevolg hiervan zal er mogelijk een flink aantal havo-afdelingen onder de norm uitkomen. Ook het  verdwijnen van de correctiefactor LWOO heeft mogelijk toch consequenties voor – met name – de beroepsgerichte vmbo-afdelingen. De VO-raad is – vanuit de optiek van het bieden van kansen aan leerlingen – positief over de introductie van een correctiefactor voor opstroom van vmbo-havo en havo-vwo.

Eind september 2019 stuurt de inspectie zogenoemde schaduwpublicaties naar scholen van de Onderwijsresultaten 2019, alvast berekend volgens de regels van 2020, zodat u kunt inzien wat de nieuwe berekeningswijze voor uw afdelingen en scholen betekent. De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2020.

Uitgebreide informatie is te lezen op de website van de onderwijsinspectie.