Inspirerende voorbeelden van anders organiseren

30 mei 2018

De VO-raad bemerkt binnen de vo-sector veel enthousiasme voor ‘anders organiseren’, het anders nadenken over de onderwijsorganisatie in de school. Er gebeurt al veel in de sector op dit vlak, van kleine pilots tot grote veranderingen. Om scholen die hier (verder) mee aan de slag willen te inspireren, heeft de VO-raad een breed spectrum aan deze praktijkvoorbeelden gebundeld in een catalogus.

In de catalogus komen voorbeelden aan bod van scholen die het onderwijs anders hebben ingericht; waarbij de leraar bijvoorbeeld een andere rol vervult naast het klassikaal lesgeven, leraren meer samenwerken, klassen of vakken worden samengevoegd, ander personeel wordt ingezet, wordt samengewerkt met de omgeving en/of leerlingen op een andere manier leren.

Aanleiding voor het anders organiseren is onder meer het lerarentekort. Dit dwingt de vo-sector op een andere manier naar het onderwijs en de organisatie daarvan te kijken. Toekomstbestendig onderwijs, flexibiliteit en een aantrekkelijk lerarenberoep kunnen helpen het hoofd te bieden aan het lerarentekort, naast het vergroten van de mogelijkheden om meer leraren op te leiden.

Ook los van het lerarentekort kan anders organiseren een impuls zijn voor de continue ontwikkeling van scholen en voor het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijvoorbeeld helpen om gevolgen van leerlingdaling het hoofd te bieden of om een impuls te geven aan maatwerk voor leerlingen.

Met de catalogus wil de VO-raad scholen inspireren en laten nadenken over wat anders organiseren voor hen kan betekenen en hoe zij hier vorm aan kunnen geven.

Randvoorwaarden

Belangrijke randvoorwaarden voor het anders kunnen organiseren van het onderwijs zijn flexibilisering, strategisch personeelsbeleid, de inzet van ICT en ontwikkeltijd om leraren de ruimte te kunnen geven zichzelf en het onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast zijn het benutten van de ruimte in de wet onderwijstijd en de samenwerking met andere (onderwijs)partijen in de regio belangrijke factoren voor succes. Scholen die aan de slag willen met deze thema’s kunnen voor ondersteuning bij de VO-raad terecht.

De VO-raad blijft de komende periode ook inzetten op het delen van voorbeelden rond anders organiseren.