Intensieve samenwerking tussen docentenopleidingen en scholen loont

31 mei 2017

Leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten die op Opleidingsscholen zijn opgeleid en werken, zijn significant beter in vergelijking met docenten die op niet-opleidingsscholen zijn opgeleid en werken. Docenten op Opleidingsscholen rapporteerden meer leermogelijkheden en zeggen meer tevreden te zijn over de kwaliteit van hun opleiding en de voorbereiding op het beroep.

Geen verschil werd gevonden voor werktevredenheid en commitment (toewijding) tussen de docenten die in Opleidingsscholen stagelopen en docenten op niet-Opleidingsscholen. 

Download ‘Samenvatting conclusies onderzoek van de RuG naar de effecten van het opleiden in de school
Download eindrapport ‘Teaching skills and transition smoothness of teachers educated in professional development schools in The Netherlands