Intentieverklaring met arbeidsmarktregio's voor banenafspraak

22 januari 2021

De VO-raad ondertekent op 18 februari 2021 een intentieverklaring met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers voor ondersteuning bij de realisatie van de banenafspraak voor mensen op afstand van de arbeidsmarkt. Onderdeel van de verklaring is een arrangement dat scholen en arbeidsmarktregio's helpt om de verbinding met elkaar te vinden.

Tijdens de inspiratiesessie inclusief werkgeverschap & banenafspraak (voor de regio Twente) ondertekenen vice-voorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk en Tonnie van Brummen namens de arbeidsmarktregio Twente het arrangement. Dit legt vast dat er per arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is waar een schoolbestuur met al haar vragen terecht kan. Indien diegene de vraag niet zelf kan beantwoorden, wordt gezorgd dat de juiste persoon van het betreffende werkgeverservicepunt contact opneemt met het schoolbestuur. Het scheelt schoolbesturen veel tijd als zij kunnen werken met één contactpersoon die ervoor zorgt dat zij met de juiste persoon in gesprek komen.

Naast één regionaal aanspreekpunt voor schoolbesturen wordt in het arrangement praktische voorstellen gedaan voor lokale of regionale afspraken. Lokaal kan zelf worden gekeken waar de behoefte en mogelijkheden zitten en waar de potentie om zo goed mogelijk samen te werken. Die samenwerking moet leiden tot meer beschikbare plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.