Intentieverklaring met arbeidsmarktregio's voor banenafspraak

26 februari 2021

De VO-raad ondertekende op 18 februari 2021 een intentieverklaring met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers voor ondersteuning bij de realisatie van de banenafspraak voor mensen op afstand van de arbeidsmarkt. Onderdeel van de verklaring is een arrangement dat scholen en arbeidsmarktregio's helpt om de verbinding met elkaar te vinden.

Tijdens de inspiratiesessie inclusief werkgeverschap & banenafspraak (voor de regio Twente) ondertekenden vice-voorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk en Rinda den Besten namens de PO-Raad het arrangement. 

Tijdens de inspiratiesessie vertelden Den Besten en Van Asseldonk over het belang van de banenafspraak. Van Asseldonk: ,,Ieder mens groeit als hij van betekenis kan zijn voor anderen. Maar niet iedereen krijgt vanzelfsprekend een goede plek in de samenleving.’’ Den Besten: ,,Iedereen onderschrijft het belang van inclusief werkgeverschap, maar in de praktijk loopt men aan tegen onmogelijkheden en neemt de waan van de dag snel de overhand.’’ Beiden bestuursleden zien daarom het belang van samenwerken: samenwerking tussen schoolbesturen en samenwerking met andere professionals.

Tonnie van Brummen van de arbeidsmarktregio Twente ondertekende namens het Schakelpunt Landelijke Werkgevers: ,,Dit legt vast dat er per arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is waar een schoolbestuur met al haar vragen terecht kan. Het scheelt schoolbesturen veel tijd als zij kunnen werken met één contactpersoon die ervoor zorgt dat zij met de juiste persoon in gesprek komen.’’

Naast één regionaal aanspreekpunt voor schoolbesturen wordt in het arrangement praktische voorstellen gedaan voor lokale of regionale afspraken. Lokaal kan zelf worden gekeken waar de behoefte en mogelijkheden zitten en waar de potentie om zo goed mogelijk samen te werken. Die samenwerking moet leiden tot meer beschikbare plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

PO-Raad en VO-raad organiseren met het betreffende werkgeversservicepunt (WSP) verschillende regionale online inspiratiesessies over inclusief werkgeverschap voor schoolbestuurders in primair en voortgezet onderwijs.