Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk

02 april 2020

Een internetverbinding is essentieel nu leerlingen thuis onderwijs krijgen en leraren thuis lesgeven. In de praktijk blijkt dat sommige gezinnen geen internet hebben. SIVON onderzoekt om hoeveel leerlingen en leraren het gaat. Schoolbesturen met leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben, kunnen zich tot 10 april aanmelden bij SIVON.

Naast een laptop voor elke leerling is het ook belangrijk dat leerlingen thuis een internetverbinding hebben. Hetzelfde geldt voor leraren. Met een internetverbinding kunnen zij optimaal gebruik maken van onderwijs op afstand. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben aan SIVON gevraagd om samen met telecomproviders te onderzoeken hoeveel leerlingen en leraren thuis geen internet hebben.

Hoeveel leerlingen zonder internet

Samen willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leraren een internetverbinding krijgen. Met de telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo zoeken we naar de beste oplossing. Telecomproviders zijn bezig met verschillende initiatieven zoals het aanbieden van 4G, het bieden van een toegangsmogelijkheid via publieke wifi-netwerken, het uitgeven van hotspots en internetsimkaarten. SIVON wil weten hoeveel leerlingen en leraren thuis geen internetverbinding hebben, zodat we tot goede oplossingen komen.

Afhankelijk van de hoeveelheid aanmelders zoeken we samen met de telecomproviders naar een gepaste oplossing. Op dit moment zijn er nog geen garanties. De partijen doen er alles aan om leerlingen en leraren zonder internet te gaan helpen.