Internetconsultatie over wetsvoorstel invoering leerrecht

16 december 2020

Op initiatief van het Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) is een wetsvoorstel ontwikkeld om de Leerplichtwet aan te passen op het recht op onderwijs (leerrecht), zoals in het Kinderrechtenverdrag. Via een internetconsultatie kunt u tot en met 15 januari uw mening geven over dit wetsvoorstel invoering leerrecht.

Het doel van het wetsvoorstel is om de wettelijke basis van het leerrecht – het recht van iedere jongere op zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten, en geestelijke en lichamelijke vermogens – te verankeren en te versterken. Het wetsvoorstel beperkt de gronden waarop een vrijstelling van de leerplicht kan worden verleend. De positie van de jeugdarts op school wordt expliciet en versterkt. De samenwerkingsverbanden krijgen bij een (dreigende) uitval van een leerling op een school, een wettelijke meldingsplicht bij de jeugdarts. Bij het bevoegd gezag (schoolbesturen) ligt de opdracht om maatwerkoplossingen te (gaan) realiseren voor kinderen en jongeren, die tot nu vrijgesteld worden van het volgen van onderwijs.

De VO-raad ondersteunt van harte het recht van iedere jongere op zo volledig mogelijke ontplooiing, maar is kritisch op de vormgeving daarvan in dit wetsvoorstel. Het is dan ook aan te raden om gebruik te maken van de gelegenheid om met zoveel mogelijk (aangesloten) leden mee te denken over dit wetsvoorstel. U kunt tot en met 15 januari 2021 reageren op deze internetconsultatie.