Internetconsultatie wetsvoorstel voor doorbraak jeugdhulp en onderwijs

19 november 2020

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Tot 4 januari 2021 is het mogelijk om mee te denken over een 'wetsvoorstel Doorbraakaanpak' dat daarbij moet gaan helpen.

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat onderwijs en jeugdhulp niet tijdig met een passend aanbod komen. Het voorstel regelt allereerst dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Daarnaast en vooral van belang: er wordt een verplichting in de wet opgenomen voor samenwerkingsverbanden én voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Het is mogelijk om het wetsvoorstel in te zien en te reageren via internetconsultatie.nl/doorbraakaanpak