Investering en transformatie nodig voor onderwijshuisvesting

03 februari 2021

Bouwstenen voor Sociaal - het platform waarbinnen scholen, gemeenten en andere partners samenwerken aan goede gebouwen voor de (semi-)publieke sector - heeft haar werkagenda voor 2021 gepubliceerd. Om alle beleidsdoelen te realiseren is een flinke investering en een stevige transformatie in onderwijsvastgoed nodig.

Veel nieuw beleid

Scholen werken aan meer individueel en digitaal onderwijs en een slimme en inclusieve samenleving. Daarbij hebben ze te maken met corona en (beleid op het gebied van) armoede, gezondheid, sport, opvang en zorg. En of dat niet genoeg is moeten we ook allemaal minder energie gebruiken en werken aan een beter klimaat en een meer circulaire bedrijfsvoering. Die ambities krijgen ook inhoud en vorm via de schoolgebouwen. Een transitie van formaat die een stevige investering vraagt, zowel in aandacht als in geld.

Werkbriefje

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed bevat een aantal focus- en ontwikkelpunten waarmee het Bouwstenen-platform in 2021 aan de slag gaat. Het is de samenwerkingsagenda van scholen, gemeenten en andere partijen met een rol in het maatschappelijk vastgoed. Ze helpen elkaar vooruit door kennisuitwisseling en ontwikkeling rond vastgoed-vragen. Wat ze samen ontwikkelen wordt breed gedeeld via de Bouwstenen-nieuwsbrief en het vakblad Schoolfacilities.

Scholen kunnen op verschillende manieren meedoen aan Bouwstenen. Lees meer over Bouwstenen voor Sociaal. De VNG, PO-Raad en VO-raad steunen dit initiatief.