Januari start nieuw actietraject Verbeteren door verantwoording

02 december 2020

In januari 2021 start een nieuw actietraject voor schoolorganisaties die onder begeleiding van experts willen werken aan de verbetering van hun verantwoording.

Een goede verantwoording draagt bij aan betere sturing op de maatschappelijke opgave, een lerende organisatie en een beter samenspel met interne en externe belanghebbenden. Het maximale nut uit verantwoording halen gaat niet vanzelf en kan zelfs lastig zijn.

In het traject werkt u samen met andere (6-8) deelnemende scholen aan uw eigen uitdagingen. Vragen die zoal aan bod kunnen komen variëren van ‘hoe zorg ik ervoor dat we ons daadwerkelijk richten op wat nodig is in het kader van verantwoording?' Tot ‘hoe richt ik mijn sturing- en verantwoordingscyclus zo in dat we het leren en evalueren in onze organisatie stimuleren’ en ‘hoe betrek ik de verschillende stakeholders bij de verantwoording. Wie op welke momenten, waarom en hoe?’

In korte tijd impact

Aan de hand van de VO Verantwoordingsscan bepaalt u aan welke uitdagingen u gedurende het traject wilt werken. Deze laagdrempelige scan maakt duidelijk hoe in de organisatie door verschillende betrokkenen gedacht wordt over de ambities en de praktijk van verantwoording in hun eigen organisatie. Een analyse van de scan-uitkomsten maakt zichtbaar waar verbetermogelijkheden liggen en biedt handvatten voor vervolgacties. Daarmee wordt het traject afgerond.

Hoe ziet het traject eruit?

1. Tijdens het intakegesprek met een expert bespreekt u de reden voor uw deelname en uw ontwikkelingsvraag;
2. In de eerste gezamenlijke sessie reflecteren we op de ontwikkelingsvragen, scherpen we deze aan en wordt de verantwoordingsscan geïntroduceerd;
3. U zet de verantwoordingsscan uit in uw schoolorganisatie. Deze wordt vanuit verschillende geledingen ingevuld;
4. De expert analyseert de uitkomsten van de verantwoordingsscan en bespreekt deze – en mogelijke vervolgacties – met u in een één-op-één gesprek.
5. In een afsluitende gezamenlijke sessie worden de resultaten en de vervolgacties gepresenteerd.

U kunt nu verder aan de slag met betekenisvolle verantwoording!

Praktisch

Gezien de geldende coronamaatregelen houden wij er op dit moment rekening mee dat de gemeenschappelijke sessies digitaal zullen plaatsvinden.

Een sessie duurt circa 2,5 uur met circa 1 uur voorbereiding. In totaal vraagt dit actie-traject tussen de 10 en 15 uur aan tijdsinvestering. Deelname wordt betaald door de VO-raad.

Voor vragen kunt u terecht bij Jasper Aalbers-Kaliarnta via jasperaalbers@vo-raad.nl.