Jong vaktalent schittert tijdens finales vmbo-vakwedstrijden ‘Skills Talents’

25 maart 2024

Op donderdag 21 maart vonden in de Brabanthallen in Den Bosch de finales plaats van Skills Talents 2024. Laatstejaars vmbo’ers gingen hierbij voor verschillende vakrichtingen de strijd met elkaar aan om de beste te worden in hun vakgebied. Deze finales – en de daaraan voorafgaande voorrondes – boden leerlingen de kans om hun vaktalent te laten zien.

In totaal streden 160 finalisten in teams van twee tijdens Skills the Finals om Nederlands kampioen te worden in hun vakrichting. Zo’n 8000 leerlingen van 157 vmbo-scholen namen de afgelopen maanden al deel aan de voorrondes en regionale kampioenschappen. Zij konden deelnemen aan een van de tien vakwedstrijden, die aansluiten op de beroepsprofielen in het vmbo, zoals Bouwen, Wonen & Interieur, Media, Vormgeving & ICT, Mobiliteit & Transport, Zorg & Welzijn en Tuinontwerp & -aanleg.

 

Tijdens de finale op 21 maart koos een jury – bestaande uit experts uit het onderwijs en bedrijfsleven – uiteindelijk de winnende duo’s per vakrichting. Zij namen vol trots hun medaille in ontvangst. Daarnaast was er ook een prijs voor het beste regioteam; winnaar hiervan was het Brabantse team onder leiding van het Koning Willem I College. 


Bekendheid

Zo'n 30.000 mensen bezochten deze achtste editie van Skills the Finals, waaronder veel leerlingen en docenten. Zij namen onder meer deel aan het LOB-X programma met 110 doe-activiteiten, waarbij leerlingen kennis konden maken met allerlei beroepen.

Ook minister Paul en VO-raad voorzitter Henk Hagoort waren op 21 maart aanwezig. Henk Hagoort: "Gelukkig doen al veel vmbo-scholen mee aan de vakwedstrijden, maar nog lang niet allemaal. Terwijl de wedstrijden een prachtige gelegenheid zijn om met trots aan de buitenwereld te laten zien hoe mooi en veelzijdig het praktijkgerichte onderwijs is. De komende jaren gaan we in onze sector hard aan de slag om het aantal deelnemende vmbo-scholen aan de vakwedstrijden en aan het LOB-programma te vergroten. Daarvoor is meer bekendheid en draagvlak bij besturen en schoolleiders nodig en een verankering van Skills in het onderwijsprogramma via het PTA. Daar zijn mooie voorbeelden van die hopelijk andere scholen inspireren om aan te sluiten."

 
 

Aandacht voor vaktalent

De organisatie van Skills The Finals is in handen van WorldSkills Netherlands. Voor dit beroepenevenement werkt WorldSkills Netherlands nauw samen met partners uit de sectoren overheid, onderwijs en bedrijfsleven, zoals het ministerie van OCW, de VO-raad, SBB, Expertisepunt LOB en een groot aantal sponsoren.

Met Skills Talents willen de organisatoren passie voor vakmanschap stimuleren, het beroepsonderwijs promoten én de deelnemende jongeren de kans geven om hun talenten verder te ontwikkelen en te laten zien, om hen hier ook de verdiende aandacht en waardering voor te geven.

Naast Skills Talents organiseert WorldSkills Netherlands vakwedstrijden voor het mbo (Skills Heroes) en begeleidt het Skills Team Netherlands naar EuroSkills en WorldSkills.