Jongeren minder mediavaardig dan gedacht

23 november 2017

Leerlingen zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. Ze overschatten bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van online bronnen. Dit staat in de tweejaarlijkse Monitor Jeugd en Media die recent verscheen via Kennisnet. De onderzoekers adviseren scholen prioriteit te geven aan digitale informatievaardigheden.

Lees de Monitor Jeugd en Media 2017

De monitor kijkt naar het mediagebruik van jongeren tussen 10 en 18 jaar en hun opvattingen over media. Voor het eerst brengt de monitor nu ook de resultaten uit een onderzoek naar de digitale vaardigheden van jongeren.

De onderzoekers ontdekten een significant verschil tussen het niveau waarop leerlingen hun eigen vaardigheden beoordelen en hun vaardigheden in de praktijk. Veel van hen hebben vooral moeite met het zoeken op internet en het op waarde schatten van informatie. Zo is minder dan de helft van alle leerlingen in staat online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken. Naarmate het schoolniveau stijgt, worden leerlingen daar wel beter in.

Opleidingsniveau ouders van invloed op digitale vaardigheid leerling

Leerlingen ontwikkelen hun digitale vaardigheden vooral in hun vrije tijd, daarbij geholpen door hun ouders. De school draagt daar nauwelijks aan bij. Leerlingen met lager opgeleide ouders krijgen van huis uit minder mee over digitale geletterdheid, dan leerlingen met hoger opgeleide ouders. Volgens Kennisnet is het nodig beter zicht te krijgen op de verschillen tussen leerlingen die wél overbrugbaar zijn en welk lesmateriaal daaraan kan bijdragen.

Lees meer informatie over de monitor op de website van Kennisnet.